Information inför utlysningar inom socialfonden | Region Värmland

Information inför utlysningar inom socialfonden

Den 9-10 oktober kommer ESF-rådet till Karlstad och Region Värmland för att berätta mer om de nya utlysningarna i Socialfonden, som öppnar i början av oktober. 

Projektsökande har möjlighet att diskutera och spetsa sin ansökan tillsammans med ESF-rådet och handläggare från Region Värmland.

Utlysningarna planeras öppna inom följande programområden:

  • Utlysning mot mål 1.1 med syftet att stärka kompetensen hos arbetsgivare och anställda kring ohälsa i arbetslivet. Detta i syfte att motverka långtidssjukskrivningar, samt att få redan långtidssjukskrivna tillbaka till sitt arbete.
  • Utlysning mot mål 1.2 som berör att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad med fokus på de prioriterade grupperna inom programområde 2, vilka är unga (15– 24 år), nyanlända invandrare, långtidsarbetslösa (det vill säga arbetslös mer än tolv månader), personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och personer som är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete.
  • Utlysning mot mål 2.1 för projekt som främjar sysselsättningen för prioriterade grupper inom programområde 2.
  • Utlysning mål 2.2 syftar till att underlätta etableringen i arbetslivet för unga (19– 24 år) med aktivitetsersättning.

 

Läs mer och anmäl dig här.