Kommissionen har godkänt ett investeringspaket på 243 miljoner euro till Life-projekt | Region Värmland

Kommissionen har godkänt ett investeringspaket på 243 miljoner euro till Life-projekt

[NYHET] EU-kommissionen har godkänt ett investeringspaket på närmare en kvarts miljard euro för projekt inom LIFE-programmet. Ett flertal projekt där svenska aktörer deltar har tilldelats finansiering.

Life-programmet är EU:s finansieringsinstrument för miljö- och klimatåtgärder. Investeringspaketet, som återfinns inom 2019-års budget, kommer finansiera projekt inom områdena natur, miljö och livskvalitet i Europas övergång till en mer koldioxidsnål framtid.

Enligt kommissionen kommer de nya projekten, likt tidigare projekt inom LIFE-programmet, innehålla investeringar till projekt som förbättrar människors livskvalitet, miljö och natur, genom att främja innovationer som adresserar våra största miljöproblem som bland annat luftföroreningar, vattenbrist, plastavfall, biologisk mångfald och resurseffektivitet.

Tillsammans med medfinansieringen som projektens partners bidrar med uppgår de totala investeringarna, för de 142 godkända projekten, till 430,7 miljoner euro.

Projektmedlen för 2019 kommer att fördelas på följande sätt:

  • 163,5 miljoner euro till 55 projekt inom miljö och resurseffektivitet
  • 153 miljoner euro till 40 projekt för natur och biologisk mångfald
  • 27,2 miljoner euro till 15 projekt för miljöstyrning och miljöinformation
  • 33,7 miljoner euro till 11 projekt för begränsning av koldioxidförändringar
  • 44,2 miljoner euro till 17 projekt för klimatanpassning
  • 9,1 miljoner euro till 4 projekt för miljöstyrning och miljöinformation

Tre av de godkända projekten kommer att implementeras i Sverige. Projekten heter LIWE LINE, LIFECOASTadapt och SUNALGAE for LIFE.

  • Projektet LIWE LINE syftar till skydda människor och ekosystemen från utsläpp av antibiotika, fosfor och mikroplaster. Lidköping kommun deltar i projektet som syftar är att bygga om en gammal industrihamn till ett reningsverk. Projektet tilldelas 4.5 miljoner euro.
  • LIFECOASTadapt syftar till att minimera skadorna på ekosystemen längst kusterna i södra Sverige av intensivt jordbruk och urbanisering. 4.1 miljoner euro ges till detta projekt.
  • SUNALGAE for LIFE är ett projekt som kommer att drivas av Swedish Algaer Factory AB och syftar till att göra solpaneler billigare och mer effektiva genom att använda avfall från vattenbruk. Totalt investeras 4.1 miljoner euro till detta projekt.

Läs hela kommissionens pressmeddelande här

Läs mer om projekten här