EU:s handelsavtal är gynnsamma för tillväxt, sysselsättning och främjar hållbar utveckling | Region Värmland

EU:s handelsavtal är gynnsamma för tillväxt, sysselsättning och främjar hållbar utveckling

[NYHET] Tillgången till marknader utanför EU, som möjliggörs via EU:s handelsavtal, är lönsamma för företag, arbetare och konsumenter, visar en ny rapport från EU-kommissionen.

Kommissionen släpper årligen en rapport angående implementeringen av de handelsavtal som EU ingått. Totalt ger EU:s handelsavtal tillgång till närmare 70 marknader utanför EU.

Rapporten visar att handelsavtalen är effektiva gällande att ta bort handelshinder och främja en hög standard angående skydd av arbete och miljö. Trots detta är handelsavtalen underutnyttjade, då rapporten visar att de europeiska exportörerna bättre kan ta vara på de möjligheter som handelsavtalen innebär. 

Cecilia Malmström, EU:s kommissionär med ansvar för handelsfrågor säger att EU lagt mycket resurser på att utveckla världens största nätverk av handelsavtal. I pressmeddelandet som kom i samband med att rapporten publicerades kommenterar Malmström rapporten så här:

Dessa avtal bidrar till att stärka den europeiska ekonomin genom att göra det lättare att göra affärer i hela världen, och samtidigt stödja sysselsättningen på hemmaplan. Vår växande förteckning över strategiska avtal öppnar dörrar och ger europeiska företag en konkurrensfördel på viktiga marknader. De bidrar också till att främja respekten för mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter samt miljönormer. Vi måste fortsätta att fokusera på uppföljningsarbetet för att se till att gällande regler följs och att företagen kan dra nytta av handelsavtalen”, säger Malmström.

Rapporten visar också att handeln inom ramen för de handelsavtal som finns fortsätter att öka. Till exempel har exporten till Sydkorea ökat med över 12% och exporten till Colombia med mer än 10% sedan avtalen slöts. Av de varor som produceras inom EU som tjänar mest på avskaffandet av handelshinder ligger livsmedelsprodukter högst upp på listan.

Särskilda bestämmelser i handelsavtalen angående EU:s normer och hållbar utveckling bedöms också ha haft inverkan på andra aktörer. Bland annat förbjuder handelsavtalet mellan EU och Mexiko undantag från arbetsrätten och EU har uppmanat Mexiko att ratificera Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner, vilket de gjort.

Läs hela pressmeddelandet här

Läs hela rapporten här