Senaste numret av Panorama sätter fokus på god användning av EU-medel och hållbar stadsutveckling | Region Värmland

Senaste numret av Panorama sätter fokus på god användning av EU-medel och hållbar stadsutveckling

[NYHET] Ett nytt nummer EU-kommissionens magasin Panorama har publicerats. Numret innehåller ett större reportage angående hur Litauen har använt sig av EU-medel för att förbättra sin konkurrenskraft och produktivitet, ett reportage om hur sammanhållningspolitiken främjar övergången till ett hållbart samhälle samt ett reportage om hållbar stadsutveckling.

Senaste numret av magasinet Panorama, som publiceras av kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO) sätter fokus på Litauen. Numret innehåller en intervju med den litauiske finansministern Vilius Šapoka angående hur Litauen använt sig av EU-medel för att förbättra landets konkurrenskraft och produktivitet genom att investera i företagsutveckling. I magasinet går det att läsa närmare om fem av de projekt som bedrivs och som anses vara goda exempel gällande användning av EU-medel.

Magasinet tittar även närmare på hur sammanhållningspolitiken främjar hållbar energi och ett koldioxidsnålt samhälle. Kommissionens förslag om sammanhållningspolitiken för perioden 2021-2027 innehåller flera åtgärder för att påskynda framstegen mot att uppnå EU:s klimat- och energimål för 2030 samt  målen man förbundit sig att nå genom Parisavtalet. Sammanhållningspolitiken ämnar även främja ekonomisk tillväxt, genom fler investeringsmöjligheter, jobb, företag samt en rättvisare tillgång till energi.

I magasinet ger även Ronald Hall, extern expert och tidigare chefsrådgivare på DG REGIO, sin personliga syn på EU:s internationella program för stadssamarbete. Hall adresserar problematiken med att allt fler av jordens människor bor i städer, vilket både lett till ekonomiska utmaningar som till exempel en lägre produktivitet och tillväxt på landsbygden, men också stora direkta utmaningar för människan och naturen, som exempelvis förorening av luft och vatten.

Läs hela senaste numret av Panorama på svenska här