148 miljoner på tio år till utveckling av digitala hälsotjänster i Värmland  | Region Värmland

148 miljoner på tio år till utveckling av digitala hälsotjänster i Värmland 

[PRESSMEDDELANDE] Nu är det klart att den värmländska satsningen DigitalWell Arena står som vinnare i Vinnovas Vinnväxt-tävling. Det innebär en tioårig finansiering för att bygga en miljö där framtidens digitala hälsotjänster ska utvecklas. 

Totalt handlar det alltså om 148 miljoner kronor för att skapa ett kompetens- och innovationscenter som involverar invånarna i utvecklingen av hälsotjänster. Målet är att göra den regionala IT-näringen globalt ledande och samtidigt underlätta för värmlänningen att förebygga ohälsa och att få stöd i hälsofrågor. 

Initiativet som ägs av IT-klustret Compare finansieras bland annat av Vinnova, Region Värmland och Landstinget i Värmland.  

–  Det här är oerhört glädjande nyheter. För oss är det viktigt att vi utvecklar digitala lösningar som är användarvänliga och kostnadseffektiva för att vården ska bli mer tillgänglig och till nytta för värmlänningarna, säger Fredrik Larsson, landstingsråd på Landstinget i Värmland.

– Satsningen ger Värmland en chans att flytta fram positionerna inom IT-näringen tillsammans med forskningen på Karlstads universitet. På sikt är förhoppningen att de digitala hälsotjänsterna som tas fram inom DigitalWell Arena kan komma till nytta i hela Sverige och även internationellt, säger Tomas Riste, regionråd på Region Värmland.  

Nu finns det två vinnväxtinitiativ i Värmland, förutom DigitalWell Arena finns även Paper Province 2.0 och det är unikt.  

– Det här är ett bevis på vår förmåga till regional kraftsamling och ett resultat av ett långsiktigt arbete, säger Anders Olsson, strateg inom forskning och innovation vid Region Värmland.  

– Det här ger oss förutsättningar att tillsammans med andra skapa en utvecklingsmiljö som i sin tur kan ge värmlänningen möjlighet att ta kontroll över sin egen hälsa, säger Henrik Svensson, chef för utvecklingsavdelningen på Landstinget i Värmland. 

Bakom initiativet DigitalWell Arena står Compare, Region Värmland, Landstinget i Värmland, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun, Karlstad El & Stadsnät, RISE Service Labs, MSB, Tieto, CGI, Nordic Medtest, Effect Management och Xmentor Management.

Kontakt 

Tomas Riste  
Regionråd, Region Värmland  
054-701 10 11 

Anders Olsson 
Strateg forskning och innovation, Region Värmland  
054-701 10 25 

Fredrik Larsson 
Landstingsråd, Landstinget i Värmland 
054-61 41 32 

Henrik Svensson 
Chef för utvecklingsavdelningen, Landstinget i Värmland 
054-61 41 17