Parlamentet röstade för att förstärkta tågresenärers rättigheter | Region Värmland

Parlamentet röstade för att förstärkta tågresenärers rättigheter

[NYHET] Parlamentet har röstat för att förstärka tågresenärers rättigheter. Bland annat innehåller lagstiftningspaketet förslag om högre ersättning vid förseningar och att resenärerna ska ha rätt att ta nästa tåg till sin destination oavsett om det är med en annan tågleverantör.

Lagstiftningspaketet röstades igenom i parlamentet den 15 november med stor majoritet då 533 av parlamentets ledamöter röstade för. Förslagen innehåller flertalet förenklingar som gör det lättare att färdas med tåg inom Europa.

Bland annat innehåller lagstiftningspaketet ett förslag om att vid förseningar längre än en timme ska konsumenten ha rätt till ersättning motsvarande halva biljettpriset, vilket är en ökning med 25 procent.

Förslagen innehåller även åtgärder som ska göra det lättare för människor med rörelsehinder att ta tåget. Enligt förslaget ska assistans finnas tillgänglig och vara gratis vid större tågstationer. Förslaget innebär även att assistans kan begäras vid mindre tågstationer närmare avresa än tidigare.

Förslaget innebär också att tågresenärerna har rätt att ta med sig cykeln på tåget, oavsett destination. Alla nya och renoverade tåg ska ha avsatt plats där tågresenärerna kan placera sina cyklar under färden. 

Nästa steg i lagstiftningsprocessen är att medlemsstaternas regeringar ska anta sin position i rådet. Därefter kan de två lagstiftande institutionerna inleda förhandlingar med varandra.

Läs hela parlamentets pressmeddelande här