Forskare och företagare i kreativt möte   | Region Värmland

Forskare och företagare i kreativt möte  

[NYHET] För andra året i rad har kommunikationsbyrån Bulldozer fått fria händer att tolka pågående forskningsprojekt. Den 5 december visas resultaten upp på en forskarvernissage på Karlstad CCC för små- och medelstora företag i Värmland. Syftet är att inleda nya samarbeten.  

I Värmland finns flera områden med potential för utveckling. Vi är redan världsledande inom skoglig bioekonomi och har möjlighet att bli det inom digitalisering av välfärdstjänster och systemlösningar för solel. Inom dessa områden finns både forskning och företag i framkant, och dessa vill man koppla samman.  

Ett sätt att göra det på är genom att anordna en forskarvernissage, en kreativ miljö där forskare och företagare kan träffas och diskutera nya samarbeten. Kommunikationsbyrån Bulldozer står för det kreativa inslaget. De har skapat nytänkande forskningsposters som forskarna ska presentera sin forskning utifrån, och som förhoppningsvis ska inspirera till nya infallsvinklar och idéer. Forskningen är kopplad till verkliga utmaningar inom industrin. 

Forskarvernissagen anordnas inom ramen för Akademin för smart Specialisering som är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Region Värmland. Samarbetet ska skapa mer nytta av forskningen för det värmländska näringslivet, landstinget och kommunerna samt stärka forskningsmiljöerna vid Karlstads universitet.  

Det här händer på forskarvernissagen den 5 december kl. 16:00 på Karlstad CCC:  

Invigning 

  • Johan Sterte, rektor, Karlstads universitet 
  • Stina Höök, regionråd, Region Värmland 

Pitch-presentationer  

  • Aktuell forskning presenteras av forskare  

Forskarvernissage 

  • Mingel, mat och fortsatta diskussioner 

Bildtext: Bild från förra årets forskarvernissage. 

Kontaktuppgifter  

Anders Olsson, samordnare för Akademin för smart specialisering, Region Värmland  
054-701 10 25 
anders.olsson@regionvarmland.se 

Håkan Spjuth, samordnare för Akademin för smart specialisering, Karlstads universitet 
054-700 10 40 
hakan.spjuth@kau.se