Internationell konferens lockar långväga besökare | Region Värmland

Internationell konferens lockar långväga besökare

[PRESSINBJUDAN] Den 4–5 december samlas internationella forskare och näringsliv på KCCC i Karlstad för att diskutera affärsmässiga möjligheter inom området bioekonomi. Konferensen ”Business from Bioeconomy” arrangeras av Region Värmland tillsammans med projektpartners inom det pågående Östersjöprojektet BSR Stars S3*. Och eventet lockar besökare från hela världen.

Bioekonomi står högt på dagordningen och det märks inte minst på det internationella intresset. På deltagarlistan finns delegationer från länder som Brasilien, USA, Storbritannien, Polen, Spanien och Irland bland annat.

Bioekonomi, som handlar om att ställa om från att använda fossila råvaror i industrin till att istället använda förnybara råvaror från exempelvis skogen, är ett område där de nordiska länderna ligger långt framme. Många företag och organisationer kommer därför hit för att lära sig mer.

Varmt välkommen att besöka konferensen ”Business from Bioeconomy” den 4–5 december (läs programmet här).

Vi hjälper dig gärna att komma i kontakt med föreläsare eller besökande företag, exempelvis delegationen från det brasilianska näringsdepartementet som finns på plats på konferensen den 4 december.

Vid intresse eller frågor, kontakta Paula Holst, Region Värmland, på +46707962801 eller paula.holst@regionvarmland.se

*BSR står för Baltic Sea Region. BSR Stars S3 är ett Interreg-projekt inom EU som syftar till att stärka konkurrenskraften och den ekonomiska tillväxten i Östersjöregionen. Bland annat genom att länka starka forskningsmiljöer, kluster och små och medelstora nätverk för att ta itu med gemensamma utmaningar i Östersjöregionen. Som en förlängning av detta syftar programmet också till att stärka innovationspolitiska möjligheter att arbeta med smart specialisering på makroregional nivå.