Unga ska inspirera äldre till digital delaktighet   | Region Värmland

Unga ska inspirera äldre till digital delaktighet  

[PRESSINBJUDAN] Nu går startskottet för en satsning där länets äldre ska utbildas i appar och sociala medier – av högstadieelever. Eda kommun är först ut och den 5–6 december arrangeras inspirationsdagar med två fullsatta workshops på Folkets hus i Charlottenberg. 

Kommuninvånare i Eda, som är 65 år eller äldre, har bjudits in för att lära sig om hur digitala tjänster kan göra vardagen både enklare och roligare. Drygt 160 personer är anmälda, varav ett 70-tal anmälde sig redan samma dag som inbjudan skickades ut. För undervisningen står elever i årskurs 7, 8 och 9. 

Region Värmland och Länsstyrelsen står bakom satsningen som ska minska det digitala utanförskapet bland länets äldre. Efter årsskiftet planeras inspirationsdagar i ytterligare sex kommuner. Målsättningen är att alla värmländska kommuner ska ingå i satsningen.  

Media är välkomna!  

Folkets Hus i Charlottenberg  
5–6 december kl. 15:00–18:00 
(Landshövdingen inviger) 

Kontakt 

Mats Löfberg, projektledare digitalisering på Region Värmland 
054-701 11 19 

Marie Granander, digitaliseringsstrateg på Eda kommun 
072-24 72 938 

Tomas Riste, regionråd på Region Värmland  
054-701 10 11 

Stina Höök, regionråd på Region Värmland 
054-701 10 12