AB utbildning för chefer och HR-specialister – Region Värmland

AB utbildning för chefer och HR-specialister

En endagarsutbildning i Allmänna bestämmelser med inriktning på personaladministrativa frågor

Målgrupp

Kursen riktar sig till personalchefer, HR-specialister, personalutvecklare, personalsekreterare, personalstrateger eller motsvarande.

Program

Kopplingen blir till några av de arbetsrättsliga lagarna såsom: 

  • Anställningsform
  • Allmänna åligganden (inklusive förflyttning och omplacering)
  • Bisyssla
  • Avstängning
  • Disciplinpåföljd
  • Arbetstidsbestämmelser
  • Särskilda ersättningar (övertid, förskjuten arbetstid etc.)
  • Ledighet (semester, sjukdom, föräldraledighet)
  • Uppsägning
  • Turordning och förträdesrätt

Medverkande

Jan Svensson har sedan mitten av 80-talet förhandlat Allmänna Bestämmelser först på Landstingsförbundet och sedan 2005 på Sveriges Kommuner och Landsting. Han är numera konsult åt kommuner och landsting inom området.

Kontakt

Bild på Juliane Radke

Juliane Radke

Administratör

Administrativa enheten

054-701 10 76

juliane.radke@regionvarmland.se

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag: fredag 11 januari, 2019

Plats: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8, Karlstad

Pågår: 2019-02-12 till 2019-02-12

Senast uppdaterat den 2 oktober, 2018