Att skriva intyg – Region Värmland

Att skriva intyg

Heldagsutbildning om juridiken kring intygsskrivning

INNEHÅLL

  • Vilka lagar, föreskrifter och lokala regler gäller vid intygsskrivning?
  • Vem ansvarar för vad; organisation, chefer, personal
  • Vilka skyldigheter har hälso- och sjukvårdspersonalen?
  • När måste hälso- och sjukvårdspersonal skriva intyg?
  • Vilka krav ställs på utredning, utformning, bedömning?
  • Vilken ställning, rättigheter har den enskilde som begär ett intyg?
  • Genomgång och bedömning av olika intyg

Under dagen kommer teori att varvas med diskussioner kring praktiska exempel och dilemman. Deltagarna är välkomna att ta med egna ärenden och frågor som de vill diskutera.

FÖRELÄSAREN

Dina Jacobson är jurist och har arbetat många år med juridiken inom hälso- och sjukvårdens område. Hon har utbildat chefer och legitimerade yrkesgrupper över hela landet om deras olika roller och skyldigheter, bland annat att skriva intyg. Dina har också skrivit boken ”Juridik för legitimerade arbetsterapeuter” och andra juridiska skrifter. Hon samarbetar regelbundet med förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och andra aktörer inom hälso- och sjukvårdens område. 

KONTAKT 

Bild på Juliane Radke

Juliane Radke

Administratör

Administrativa enheten

054-701 10 76

juliane.radke@regionvarmland.se

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag: onsdag 28 november, 2018

Kursnummer: 1418229

Plats: Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad

Senast uppdaterat den 7 november, 2018