Bibliotekskonferens – Region Värmland

Bibliotekskonferens

Med fokus på digital delaktighet

Region Värmland bjuder in personal i Bibliotek Värmland till en bibliotekskonferens med fokus på digital delaktighet. 

Datum: 14-15 mars
Plats: Scandic Arvika
Avgift: 1000 kr (inkl helpension i enkelrum) 

Utdrag från programmet: 

Karin Linder, ordförande i Svensk biblioteksförening
När medborgare möter nya utmaningar och inte vet var de ska vända sig faller valet ofta på det lokala biblioteket. Hur kan biblioteksverksamheten anpassas till den ständigt pågående digitala utvecklingen?

Åke Nygren, projektledare på Digitala biblioteket, Stockholms stadsbibliotek
The Glass Room Experience är en interaktiv utställning om digital integritet och dataskydd skapad i Berlin. Via digitala konstinstallationer, en Data Detox Bar och ett Data Detox Kit, får besökaren erfara hur datainsamling, algoritmer och övervakning online utmanar den personliga integriteten och säkerheten…

Anders Haby och Niclas Johansson, VR Sverige
Vilken roll kan Virtual Reality spela för demokrati och digital delaktighet? Hur kan VR-teknologin implementeras på biblioteken? 

Brit Stakston, Från sagor till cyberpunk – bibliotekens roll, mediernas förändring och medborgarnas behov
Vilka utbildningsbehov finns hos allmänheten för att möta den digitala utvecklingen? Hur kommer behoven att se ut framöver och vilket ansvar har biblioteken? Brit Stakston är mediestrateg och specialiserad på digitalisering…

Statens Medieråd – Workshop i Medie- och informationskunnighet
Anna Tornberg och Ida Lithell från Statens medieråd berättar om myndighetens uppdrag och arbete med MIK-frågor. Särskilt fokus läggs på upplägg och innehåll i det pedagogiska verktyget ”MIK för mig” som är framtaget specifikt för folk- och skolbibliotekarier…

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag: torsdag 22 februari, 2018

Bilagor

Senast uppdaterat den 9 februari, 2018