Bioekonomiriksdagen – Region Värmland

Bioekonomiriksdagen

I mars 2017 hölls den första Bioekonomiriksdagen någonsin. Nu är det dags igen, i Karlstad 21-22 mars 2018. Ta chansen att påverka politiken redan i början av valåret, genom att delta.

Bioekonomiriksdagen samlar ledande organisationer, nyckelpersoner och beslutsfattare från både Sverige och Norge för att kraftsamla. Det är en arena för erfarenhetsutbyte och en plattform för att skapa samsyn kring strategier och förutsättningar som behöver politiskt stöd. Tillsammans kan vi driva på utvecklingen och bli ett föredöme inom den nya bioekonomin. 

Årets bioekonomiriksdag är en mix av föreläsningar, debatter och modererade samtal mellan sakkunniga företrädare för näringslivet och politiker på alla nivåer. 

DATUM: 21-22 mars 2018
PLATS: Karlstad CCC
KOSTNAD: 2 dagar inklusive middag: 1 995 kr (ex moms). Endagsbiljetter finns till reducerat pris.
UTSTÄLLNINGSYTA: Monterplats kostar 3 000 kr (ex moms).


SANDGRUND LARS LERIN

I samband med konferensen finns två möjligheter att få en timmes guidad visning på populära konsthallen Sandgrund Lars Lerin utan kostnad. Välj mellan 20 mars kl. 18.00 eller 22 mars kl. 14.45. Länk till anmälan får du när du anmäler dig till till Bioekonomiriksdagen. 


TALARE


Sven-Erik Bucht         Malin Forsgren           Fredrick Federley      Lena Ek
Landsbygds-              Seniorkonsult              Europaparlamen-       Ordförande Södra
minister                       2050                             tariker (C)


Carina Håkansson     Mattias Goldmann     Per Lyrvall                   Stina Höök
VD Skogs-                   VD tankesmedjan      Sverigechef      A        Regionråd Region
industrierna                Fores                            Stora Enso                   Värmland


Boo Rundquist           Magnus Lestelius       Mia Bernhardsen       Staffan Laestadius
Projektledare              Professor vid              VD Teknikcollege       Professor Emeritus
Uddeholms AB           Karlstads universitet  Riksorganisation       KTH


Fredrik Rosén             Armina Etminan        Magnus Matisons       Rickard Hammarberg
Vice President            Utbildningsansvarig  Projektledare bio-     Consultant, economist
RISE                             Make Equal                  ekonomi Biofuel        WSP
                                                                            Region


Tomas Nord                Martin Kihlman           Maria Hollander        Eirik Bøe
Projektledare             Process engineer        VD Paper                    Statssekreterare 
Bioinnovation            Pöyry                            Province                      Akershus Vänster


Erik Lagethon            Bjørn Olav Aarø         Pär Larsson                  Anita Sjölander
Rådgivare                   Strandli                        Platschef Stora           Fabrikschef
Oppland fylkes-         Marknadsrådgivare    Enso Gruvöns             BillerudKorsnäs
kommune                    Svanemerket              Sågverk


Maria Fiskerud           Magnus Rehn              Gisle Andresen           Anders Gustafson
Projektledare             Business Coach           Co-founder                 Platschef
RISE                             Sting                             Visavi                           Rottneros Bruk


Morten Kristiansen    Carl Romlin                Maria Wetterstrand   Åsa Johansson
Koncernchef                Financial Executive  VD Milton                     1:e vice ordförande 
Moelven                       Drinor                         Purpose                        regionstyrelsen
                                                                           (Bild: Fredrik               Region Värmland
                                                                           Hjerling)


Björn Johansson
VD Moelven 
Skog


UTSTÄLLARE

Bioekonomiskt nätverk (öppnas i nytt fönster)
Bio4Energy (öppnas i nytt fönster)
Bioshare (öppnas i nytt fönster)

Ecostrate (öppnas i nytt fönster)
Karlstads universitet (öppnas i nytt fönster)
MoRe Research (öppnas i nytt fönster)
Paper Province (öppnas i nytt fönster)
RISE LignoDemo (öppnas i nytt fönster)
RISE Research Institutes of Sweden (öppnas i nytt fönster)
Skogsindustrierna (öppnas i nytt fönster)
The Bioeconomy Region (öppnas i nytt fönster)
The Wood Region – Torsby kommun (öppnas i nytt fönster)
TRÄ (öppnas i nytt fönster)
Visavi (öppnas i nytt fönster)

Wood Tube Sweden


PROGRAM

Onsdag 21 mars

9.00 Registrering och fika

10.00 Välkommen

  • Invigningstal Stina Höök
  • Välkommen Maria Hollander och Mattias Goldmann (öppnas i nytt fönster)


10.25 Utblick

I detta första block tar vi temperaturen på bioekonomin världen runt. Vi ställer oss frågan varför ska vi satsa på bioekonomi och kan denna ekonomi ersätta vår fossila ekonomi på allvar? Vilka effekter kan detta få för samhällsekonomin och hållbar utveckling? Biomassa kan användas till att ersätta i stort sett alla fossila produkter och lite till, men hur ser fördelningen ut i världen och kan detta skapa nya konflikter om råvara?


11.40 Möjliggöra bioekonomin nationellt

Hur kan nationella aktörer bidra till att bioekonomi realiseras? 

  • ”Hur kan vi möjliggöra bioekonomin nationellt?” Mattias Goldmann leder en paneldiskussion för att försöka ta reda på vilka insatser som skulle ha störst inverkan på utvecklingen mot en bioekonomi. Medverkande i diskussionen är Fredrick Federley, Staffan Laestadius, Per Lyrvall, Tomas Nord, Fredrik Rosén och Carina Håkansson.


12.20 Lunch med utställning

13.20 Realisera bioekonomin lokalt och regionalt
För att arbeta med bioekonomi krävs strategier som visar vägen både regionalt som lokalt. Hur kan både politiken och det offentliga rummet bana väg för ett positivt entreprenörskapsklimat med bioekonomi som avsändare för att skapa ”gröna” vinster?


14.40 Paus med utställning

15.10 Kompetensförsörjning
Att lyckas med kompetensförsörjningen är avgörande för omställningen till bioekonomi. Dels måste vi anpassa utbildningssystemet då nya kunskaper kommer att behövas, men det är också akut redan idag att lösa företagens befintliga behov av kompetens. I skenet av den pågående urbaniseringen och tomma utbildningsplatser på yrkesutbildningarna måste vi kraftsamla – men hur?


17.00 Avslut för dagen

18.45 Forskarvernissage
En utställning av konstverk (öppnas i nytt fönster) som skapats i samarbete mellan forskare på Karlstads universitet och professionella formgivare.

19.30 Middag
Middagsbjudning med underhållning och utdelning av Paper Province Award (öppnas i nytt fönster).

Torsdag 22 mars

9.00 Sammanfattning av gårdagen

9.10 Drivhusets idésprint
Tre lag av studenter briefas om ett problem som de ska lösa under dagen. (öppnas i nytt fönster)

9.25 Affärsutveckling och politik
Bioekonomin innehåller många nya affärsmöjligheter. Hur kan vi locka ännu fler entreprenörer och investerare till en biobaserad ekonomi? Här får vi höra några intressanta föredrag från näringslivet både inom den traditionella skogliga bioekonomin men också angränsande företag som nu letar efter nya hållbara affärer. Här finns företag som vill gå före i klimatomställningen. Företag som vill uppnå ett lönsamt näringsliv i Sverige, Europa och världen som tar miljö- och klimatfrågorna på allvar.


10.35 Fika med utställning

11.05 Fortsättning affärsutveckling och politik


11.50 Lunch med utställning

12.50 Drivhusets idésprint
Studenterna presenterar sina lösningar. (öppnas i nytt fönster)

13.05 Vägen framåt

  • ”Bioekonomins fortsatta roll – en framtidsspaning” Maria Wetterstrand
  • ”Sammanfattning av Bioekonomiriksdagen 2018” Mattias Goldmann


13.55 Avslutningstal 
Åsa Johansson

14.05 Fika med utställning


Kontakt

Frågor om programinnehållet

Bild på Sofia Nibblén-Berndtsson

Sofia Nibblén-Berndtsson

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

The Bioeconomy Region

054-701 10 04

sofia.nibblen-berndtsson@regionvarmland.se


Bild på Dag Hallén

Dag Hallén

Strateg för bioekonomi, klimat och energi

Avdelningen för regional tillväxt

Energi och klimat

054-701 10 95

dag.hallen@regionvarmland.se

 

Frågor om anmälan

Bild på Juliane Radke

Juliane Radke

Administratör

Administrativa enheten

054-701 10 76

juliane.radke@regionvarmland.se

Kontaktperson på Paper Province

Maria Hollander

VD
054-24 04 62
m.hollander@paperprovince.com

___________________________________________________________________

Bioekonomiriksdagen 2018 arrangeras av

                


I samarbete med

Skogsindustrierna, Karlstads Universitet, Lantbrukarnas Riksförbund, The Bioeconomy Region, IKEM, Vinnova och The Wood Region


 

Plats: Karlstad CCC

Pågår: 2018-03-21 till 2018-03-22

Senast uppdaterat den 26 oktober, 2018