Bioekonomiriksdagen – Region Värmland

Bioekonomiriksdagen

I mars 2017 hölls den första Bioekonomiriksdagen någonsin. Nu är det dags igen, i Karlstad 21-22 mars 2018. Ta chansen att påverka politiken redan i början av valåret, genom att delta.

Bioekonomiriksdagen samlar ledande organisationer, nyckelpersoner och beslutsfattare från både Sverige och Norge för att kraftsamla. Det är en arena för erfarenhetsutbyte och en plattform för att skapa samsyn kring strategier och förutsättningar som behöver politiskt stöd. Tillsammans kan vi driva på utvecklingen och bli ett föredöme inom den nya bioekonomin. 

Årets bioekonomiriksdag är indelad i sex block, med en mix av föreläsningar, debatter och modererade samtal mellan sakkunniga företrädare för näringslivet och politiker på alla nivåer. Talarlistan är ännu under utveckling. Programmet uppdateras löpande här.

DATUM: 21-22 mars 2018
PLATS: Karlstad CCC
KOSTNAD: 2 dagar inklusive middag: 1 995 kr (ex moms). Endagsbiljetter finns till reducerat pris. 10% rabatt vid anmälan före 17 januari 2018.
HOTELL: När du bokar plats på Bioekonomiriksdagen får du en kod för att boka hotell till förmånspris.
UTSTÄLLNINGSYTA: Monterplats kostar 3 000 kr (ex moms)


MODERATOR

Mattias Goldmann


KLARA TALARE


Sven-Erik Bucht                                          Nina Ekelund
Landsbygdsminister som ”ser de             Generalsekreterare Hagainitiativet
gröna näringarna, landsbygds-                 som vill minska utsläppen i landet  
utveckling och regional tillväxt                 med 85% till 2045.
som viktiga delar i att skapa jobb
och tillväxt i hela landet.” 

Fredrik Federley – EU-parlamentariker och 2:e vice ordförande i Centerpartiet
Lena Ek – Ordförande i Södra, fd miljöminister
Magnus Lestelius – Professor i grafisk teknologi vid Karlstads universitet
Carina Håkansson – VD, Skogsindustrierna
Per Lyrvall – Sverigechef för Stora Enso
Stina Höök – Regionråd, Värmland
Tomas Nord – Forskare vid Uppsala universitets institution för geovetenskaper
Boo Rundquist – Projektledare strategisk kompetens, Uddeholms AB


PROGRAM

Onsdag 21 mars

9.00 Registrering och fika

10.00 Block 1 – Välkommen och utblick
Vi startar med en utblick, vad händer i världen? Trender och utveckling.

Block 2 – Hur kan vi möjliggöra bioekonomin nationellt?
Vad kan vi göra på nationellt nivå? Åtgärder, verktyg.

Lunch

Block 3 – Realisera bioekonomin lokalt och regionalt
Vad kan vi göra på regional nivå? Offentlighet och företag pratar om hur de kan bidra.

Block 4 – Kompetensförsörjning
En av de största utmaningarna för tillväxt i bioekonomin. Vi belyser frågan ur olika perspektiv. Avslut kl 17.00.

19.00 Middag

Torsdag 22 mars

8.30 Block 5 – Affärsutveckling och politik
Under dag två blandar vi politiska inspel med inspirerande berättelser från näringslivet.

Lunch

Block 6 – Sammanfattning och avslut
Avslut kl 16.00.


Kontakt

Frågor om innehållet

Bild på Dag Hallén

Dag Hallén

Strateg

Avdelningen för regional tillväxt

Energi och klimat

054-701 10 95

dag.hallen@regionvarmland.se

Frågor om anmälan

Bild på Juliane Radke

Juliane Radke

Administratör

Administrativa enheten

054-701 10 76

juliane.radke@regionvarmland.se

Kontaktperson på Paper Province

Maria Hollander

VD
054-24 04 62
m.hollander@paperprovince.com

___________________________________________________________________

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag: tisdag 6 februari, 2018

Plats: Karlstad CCC

Pågår: 2018-03-21 till 2018-03-22

Senast uppdaterat den 15 januari, 2018