Fokus offentlig konst – Region Värmland

Fokus offentlig konst

Välkommen till en konferens med inspiration och diskussion om konst i det offentliga rummet

Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet ses inte längre bara som utformning av ett fysiskt konstverk, utan som en process som involverar platser, invånare och sociala relationer. Vi vill lyfta och diskutera samtidskonsten i offentligheten och bjuder därför in till en dag med ett brett perspektiv på vad offentlig konst kan vara.

Program

09.00 – 09.30     
Registrering, kaffe/te och smörgås

09.30 – 09.55     
Eva Lindblad och Helene Karlsson konstnärer och projektledare KRP, Kultur, Kultur på lika villkor, Kronoparken, Karlstad
Från att ”Gå vilse på Kronoparken” till ”Allas Trädgård” och ”Inochutvända Konsthallen”. ”Gå vilse på Kronoparken och boka inga möten” var den metod vi använde då projektet startade 2017. Det som kom fram utifrån denna metod var ”Centrum är fult och det saknas mötesplatser” Detta blev avstampet för vårt arbete med konst och kultur på Kronoparken. KRP-Kultur är ett konstprojekt, ett offentligt konstverk, en rörelse, en plats för kulturella konstnärliga och mellanmänskliga möten. Om detta vill vi berätta.

KRP-Kultur är ett projekt inom ramen för regeringssatsningen ”Äga Rum” med medel från ”Kreativa Platser” Kulturrådet, Region Värmland samt Karlstad Kommun.  Projektet handlar om att skapa mer kultur för, av och med de som bor på platsen. Vi arbetar processinriktat och deltagarstyrt med konstnärliga metoder utifrån ett demokratiperspektiv. Projektet har flera spår, varav teater, berättande, odling och mat som konst är några. Nu håller projektet på att få olika bestående avknoppningar, vilket även syns i det offentliga rummet och i stadsdelens planering.

09.55 – 10.15     
Sara Falkstad, OTALT, Förmödrarna, Arvika
Sommaren 2018 framförde den feministiska performancegruppen OTALT Förmödrarna. Projektet lyfter fram berättelser om kvinnor ur Arvikas historia och samtid, och är ett möte mellan samtidskonst och kulturarv som utmanar normen om vilka som får vara med i historieskrivningen. Genom konstnärlig forskning, förankring i lokalsamhället och en performance som involverar över trettio personer, lika många handgjorda fanor och standar, och kvinnornas egna röster och berättelser, har OTALT arbetat för att ta tillbaka staden och kulturarvet från den patriarkala traditionen. Ett exempel på samtidskonst i det offentliga rummet med medel från Kulturbryggan.

10.15 – 10.30     
Paus – Frukt/vatten

10.30 – 11.30     
Åsa-Viktoria Wihlborg, VD ArtPlatform
ArtPlatform förmedlar konst till privata och kommunala bygg- och fastighetsbolag, kommun och region samt tar fram och implementerar policy och/alternativa riktlinjer som stöd i arbetet med den offentliga och semioffentliga konsten. Företaget grundades 2002. Är sedan hösten 2018 en del av Statens konstråds kunskapsnav med Region Värmland som uppdragsområde.

11.30 – 12.15     
Cecilia Parsberg, PhD i fri konst, lektor vid Karlstads universitet
Föreläser om sitt senaste projekt A Place in Europe som är ett samarbete med dokumentärfilmare, koreograf och arkitekter som vill inkludera och synliggöra en plats och en livssituation som många migranter har – och som vi menar blir allt vanligare i Europa, men som ofta är dold för allmänheten. Vi vill väcka tankar kring mellanrummet i bostadsbyggandet; det som sker i urbana rummet som inte är riktigt bekvämt, och märkbart frånvarande i samhällsplaneringen.

12.15 – 13.00     
Lunch (Bekostas av var och en. Plats: matsalen på universitetet, bokade platser i restaurangen)

13.00 – 14.00     
Linda Fagerström, Docent i konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet och konstkritiker
Medverkar som författare bland annat i Plats, poetik och politik. Samtidskonst i det offentliga rummet (redaktör tillsammans med Elisabeth Haglund) och SKISS-konst, arbetsliv och forskning – nio rapporter, där hennes kapitel handlar om samtidskonst. Linda kommer att prata om offentlig konst i ett historiskt och internationellt sammanhang, presenterar intressanta exempel och även lyfta det konstpedagogiska perspektivet.

14.00 – 14.15     
Paus – Kaffe/te och kaka

14.15 – 15.15     
Anders Olofsson, Samordnare konstansökningar, Statens Konstråd
Offentlig konst och hur man bygger en samling.

15.30 – 16.00     
Panelsamtal

16.00 – 16.10     
Avslut och Tack!

Hitta till universitetet

https://www.kau.se/utbildning/att-lasa-pa-universitetet/bo-och-leva/hitta-till-universitetet 


Konferensen arrangeras i ett samarbete mellan Karlstads universitet, Landstinget i Värmland, Forshaga kommun och Region Värmland, medfinansieras av Kulturrådet.

Kontakt

Vid frågor om programmet

Bild på Marita Axelsson

Marita Axelsson

Projektledare

Avdelningen för kulturutveckling

Samtida konstuttryck

054-701 10 72

marita.axelsson@regionvarmland.se

Vid frågor om anmälan

Bild på Juliane Radke

Juliane Radke

Administratör

Administrativa enheten

054-701 10 76

juliane.radke@regionvarmland.se

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag: fredag 23 november, 2018

Plats: Karlstads universitet, Lokal Sjöströmssalen nr. 1B309

Bilagor

Senast uppdaterat den 24 oktober, 2018