Gemensam introduktionsutbildning för nyanställda inom sociala barn- och ungdomsvården – Region Värmland

Gemensam introduktionsutbildning för nyanställda inom sociala barn- och ungdomsvården

Välkommen till Gemensam introduktionsutbildning för nyanställda inom sociala barn- och ungdomsvården.

Läs mer i bifogad inbjudan.

Tid
Utbildningstillfälle 1, 16 oktober 2018, kl. 09.00-16.00
Innehåll
  • Uppdrag och ansvar
  • Barnets rättigheter
  • Barnsamtal

Utbildare: Conny Karlsson, Sofia Bolin, Cathrin Carlsson och Åsa Lyrstrand, Karlstads kommun

 
Utbildningstillfälle 2, 27 november 2018, kl. 09.00-16.00
Innehåll
  • LVU

Utbildare: Lena Jordansson-Nielsen och Conny Karlsson, Karlstads kommun

Sista anmälningsdag är 1 oktober 2018, avseende 16 oktober
Sista anmälningsdag är 13 november 2018, avseende 27 november

 

 

Bild på Mona Björn

Mona Björn

Administratör

Administrativa enheten

Kurs och konferens

054-701 10 07

mona.bjorn@regionvarmland.se

Anmäl dig här

Kursnummer: 1405921

Plats: Utbildningssalen, Familjeavdelningen Karlstads kommun, Karolinen, Karlstad

Pågår: 2018-11-27 till 2018-11-27

Bilagor

Senast uppdaterat den 8 november, 2018