Skolbiodagen 2016

Datum: 14 april
Plats: Värmlands Museum och biograf Arenan, Karlstad
Tid: kl. 8.30-17, 17-20
Målgrupp: Skolpersonal, biografföreståndare, tjänstemän och politiker inom kultur- och fritidsförvaltning, kulturarbetare, lärarstudenter från Karlstads universitet.

Skolbiodagen 2016 är en inspirationsdag om att våga berätta de svåra historierna. Om barns och ungas behov av att prata med vuxna om dem. Och om hur vi hanterar de tankar och känslor som en film kan väcka. En dag som ger dig modet, verktygen och motivationen att se på, samtala om och skapa all slags film med dina elever!

Skolbiodagen är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Region Värmland.


Program

Förmiddag

8.30-9.00 Incheckning

9.00-9.10 Annika Gillegård, Svenska Filminstitutet, och Kjerstin Persdotter, Region Värmland, hälsar välkomna. Stina Höök, regionråd, Region Värmland, inviger Skolbiodagen 2016.

9.10-9.45 Se, samtala, skapa – filmpedagogikens möjligheter. Malena Janson, Svenska Filminstitutet.

9.45-10.15 Demoner är en verklighet. Suzanne Osten, regissör och barnfilmsambassadör.

10.15-10.45 Kaffepaus och minimässa*

10.45-11.20 Filmvisning Kraften (12 min) och efterföljande samtal om pojkars våldsfixering och hur vi vuxna kan bemöta den. Ebba Theorell, regissör och konstnär.

11.20-12.00 Sex på schemat – så funkar det. Hur kan vi med filmen som hjälp kan prata om sex och kroppar, sexualitet och sensualitet med barn och unga. Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU.

12.00-13.30 Lunch och minimässa*

*Minimässa med Filmpedagoger, Mediecenter, Filmare på besök i skolan, Kulturcentrum Region Värmland, Pedagog Värmland, Filmcentrum, Föreningen för film och media, Svenska Filminstitutet m fl.

Eftermiddag

Konferencier Amalia Linninger, kulturproducent, Karlstad.

13.30-13.45 Film i skolan – en demokratifråga! Lisa Hartvig, filmproducent och filmpedagog och Joacim Hartvig, stats- och mediavetare och filmpedagog.
Att behärska filmmediet har blivit lika viktigt som att kunna läsa och skriva. Med ökad kunskap om hur man själv producerar rörliga bilder stärker vi elevernas förmåga att såväl kritiskt granska som att själva delta som opinionsbildare. Film har helt enkelt blivit en demokratifråga.

13.45-14.45 Valbara seminarier

Seminarie 1
Kameran som verktyg för samhällsutvecklingen. Linda Sternö, lektor i filmisk gestaltning, Akademi Valand.
Precis som vi kan läsa och skriva behöver vi lära oss att kritiskt förhålla oss till de bilder vi möter. Linda visar hur man praktiskt kan arbeta med kameran, filmen och bilden i en kommun. Det handlar om att ge verktyg för att fler människor ska få möjlighet att skildra och visa sin bild av tillvaron.

Seminarie 2
Film som verktyg för integration
Moderator Stella Broos, filosof och verksamhetsledare på Alma Löv.

Talent knows no ethnicity. David Nzinga, skådespelare, producent och manusförfattare.
David jobbar med normbrytande historier och intergration med fokus på mångfald och att inkludera nya ansikten och röster. Han står bakom prisbelönta kortfilmen Jag har din rygg och jobbar just nu med två filmprojekt Gola inte och Kluven dröm.

Var är hem? Filmprojekt för nyanlända barn och ungdomar i Grums. Mustafa Hashimi och Stefan Barkman, Region Värmland.
Under hösten 2015 genomförde Region Värmland ett pilotprojekt i syfte att hitta metoder och modeller för att inkludera ungdomarna i det svenska samhället genom filmskapandet. Mustafa och Stefan berättar om erfarenheterna, svårigheterna, utmaningarna och framgångarna med projektet.

14.45-15.10 Fika

15.10-16.00 Samtal utifrån Pojkarna som bok och film. Jessica Schiefauer, författare och Alexandra Keining, filmregissör och manusförfattare.
Boken fick Augustpriset för bästa svenska barn- och ungdomsbok 2011 och filmen hade premiär den 19 februari 2016. 

16.00-16.30 Sammanfattning och avslutning. Stella Broos och Amalia Linninger.

Kväll

17.00-20.00 Mingel och filmvisning av Pojkarna på biograf Arenan.
Inledning av skådespelaren Tuva Jangell.
Fri entré, först till kvarn.


Anmälan

Kostnad: 300 kr exkl moms. Anmälan skall ske senast den 7 april. Om avanmälan inte inkommer till Region Värmland före den 7 april och ersättare ej deltar, debiteras hela avgiften.
Obs! Lärarstudenter på Karlstads Universitet går kostnadsfritt på Skolbiodagen 2016. Antalet platser är dock begränsat och det är ”först till kvarn” som gäller! 


Kontakt

Bild på Sofia Nibblén-Berndtsson

Sofia Nibblén-Berndtsson

Administratör

Administrativa enheten

Kurs och konferens

054-701 10 04

sofia.nibblen-berndtsson@regionvarmland.se

Bild på Kjerstin Persdotter

Kjerstin Persdotter

Konsulent

Avdelningen för kulturutveckling

Film, barn och unga

054-701 10 82

070-539 09 12

kjerstin.persdotter@regionvarmland.se

Sista anmälningsdag: tisdag 5 april, 2016

Kursnummer: 16-17-14

Plats: Värmlands Museum

Senast uppdaterat den 8 april, 2016