Informationsträff om filmstöd för barn och unga – Region Värmland

Informationsträff om filmstöd för barn och unga

Kom och ställ dina frågor om stöden och hur du kan stärka filmverksamhet för barn i din kommun.

Datum: 17 januari 2019
Tid: 13.00 –16.00. Fika ingår.
Plats: Relaxen, Lagergrens gata 2, Region Värmland

Nätverksträffen riktar sig till alla er som handhar stödet, skolchef, rektor i förskola -och skola eller kulturskola, kulturchef, kultursekreterare, samt alla som är delaktiga i arbetet med film, till exempel biografföreståndare, filmpedagoger, lärare och kultursamordnare i kommunen, med flera.

Kommun och skola har möjlighet att med stöd från Svenska Filminstitutet och Kulturrådet, Kulturskolecentrum, starta upp och utveckla filmverksamheten i Kulturskolan, skolan och övriga kommunala verksamheter, till exempel bibliotek. Du får även ta del av de nya riktlinjerna för Skapande skola.

Det filmkulturella stödet delas ut 2 ggr/ år. Syftet med stödet är att ge barn och unga, i hela landet, möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.

Hur kan man stötta barn och unga att få skapa med film? Du får hjälp med hur ska man tänka när man utvecklar kulturskolan, skolbion eller filmpedagogiken i skolan. Inspiration från Musikskolan i Säffle som berättar om sin satsning på skolbio, eget skapande med film i för- och grundskola samt filmverksamhet i Musik/Kulturskolan

Vi har också FAQ med handläggarna från Filminstutet och Statens Kulturråd.

Du får träffa Filminstitutet, Kulturskolecentrum, Musikskolan i Säffle samt filmkonsulenterna på Region Värmland.

  • Malin Nygren, handläggare, Svenska Filminstitutet
  • Malin Palm, handläggare, Kulturskolecentrum, Statens Kulturråd
  • Urban K Karlsson, Musik/Kulturskolchef och Tom Lofterud, filmpedagog
  • Filmkonsulenter Barn och Unga, Region Värmland.

Anmälan till:

Bild på Kjerstin Persdotter

Kjerstin Persdotter

Konsulent

Avdelningen för kulturutveckling

Film, barn och unga

054-701 10 82

070-539 09 12

kjerstin.persdotter@regionvarmland.se

Senast uppdaterat den 4 december, 2018