Kvinna kokar kaffe vid vindskydd

Hållbarhet – lokalt och globalt

Kursen utgår från de globala målen och väver samman natur- och samhällsvetenskap. Med ett allsidigt innehåll av seminarier, studiebesök, exkursioner och resor, varvar vi teori och praktik till en tvärvetenskaplig helhet. Målet är att ge en god grund för ett aktivt engagemang och handlingskraft i arbetet mot en hållbar värld.

Utbildningsort: Ingesund Arvika
Längd: 1 år, 2 terminer
Start: Augusti 
Sista ansökningsdag: 15 april
Sena ansökningar behandlas, antagning sker i mån av plats.
Personlig intervju på skolan.

Kursen utgår från de globala målen och ger tvärvetenskapliga kunskaper som väver samman det natur- och det samhällsvetenskapliga perspektivet, vilket också ger den en god grund för vidare studier. Vi undersöker frågor som demokrati, miljö och hushållning, mänskliga rättigheter, fattigdom och konflikter. Hur ser möjligheterna ut? Var ligger ansvaret?

Kursen förmedlar också ett djupt engagemang och en stark samhörighetskänsla med naturen. Därför kommer en stor del av utbildningen att ta avstamp i naturens förändringar under året med både praktiska och teoretiska studier i ekologi, miljökunskap och naturvård.
Miljön och arbetssättet bygger på KASAM (en känsla av sammanhang) för att skapa tillit, gruppkänsla och handlingskraft.

Det här är ramarna för kursen, regelbundna klassråd och utvärderingar uppmuntrar dig som deltagare att påverka innehåll, upplägg och genomförande.

Läs mer om Globalportalen – nyheter, tips och fakta för dig som brinner för globala frågor.

Läs mer om Naturskyddsföreningen

Läs mer om Agenda 2030. 

Kontakt

Bild på Dan Wahlström

Dan Wahlström

Ämneslärare

Ingesunds folkhögskola

Matematik, naturkunskap
Kursansvarig Olika Avtryck och Hållbarhet - lokalt och globalt

070-946 13 90

dan.wahlstrom@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 8 november, 2018