Natur och faunavård

Utbildningen Natur och faunavård ger dig kompetens att arbeta som natur-, vilt- eller fiskevårdare, tillsyningsman, naturguide med mera. Du får en bra grund för att kunna söka vidare studier inom området samt fältkunskap och fältvana.

Utbildningsort: Stöllet
Längd: 1 år (två terminer)
Start: Januari 
Sista ansökningsdag: 15 december
Sena ansökningar behandlas i mån av plats

Natur och faunavård är både en yrkesinriktad utbildning samt studieförberedande, specialiserad på inventering och skötsel av naturområden och naturresurser. Utbildningen vänder sig till dig som vill få en bred kunskap inom området. Klarälvdalens folkhögskola har mer än 25 års erfarenhet inom vilt- och naturvårdsutbildning.

Natur och faunavård är indelad i tre delkurser; Ekologi, art- och biotopkännedom, Inventeringsmetodik och databearbetning och Skötsel och restaurering. Du får kunskaper inom ekologi och naturvårdsamt samt en inblick i hur du inventerar och dokumenterar växt- och djurbestånd, deras miljöer och skötsel. Du får också träning i att informera om natur- och miljöfrågor, ordna naturaktiviteter, leda exkursioner och guidade turer. Efter avslutad utbildning finns möjlighet att gå fördjupningskurser inom till exempel Viltvård och jakt, Företagande och entreprenörskap, Naturmedia – att förmedla natur och naturupplevelser. 

Läs mer på deltagarnas blogg

Kontakt

Bild på Tony Sahlberg

Tony Sahlberg

Ämneslärare

Klarälvdalens folkhögskola

Lärare / Kursansvarig Natur och Faunavård

0563-25216

070 294 38 06

tony.sahlberg@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 13 november, 2018