Självhushållning

Kursen i självhushållning vänder sig till dig som vill lära mer om landsbygdslivets möjligheter och som efter kursen vill ha tillräckliga kunskaper för att kunna starta ett landsbygdsboende.

Utbildningsort: Kretsloppshuset, Sunne
Längd: 35 veckor
Kurstid: 26 feb – 28 okt 2018
Sista ansökningsdag: 1 december
Sena ansökningar behandlas i mån av plats.
Vi hjälper till att ordna boende.

Kursinnehåll

Kursen varvar teori och praktik. Minst hälften av kurstiden består av praktiska övningar och de teoretiska passen är upplagda som föreläsningar/lektioner. Kursinnehållet följer årstidernas förutsättningar och ämnena varvas.

Inom ramen för kursen och utifrån dina egna förutsättningar och önskemål bestämmer du själv grad av självhushållning. Det övergripande temat för kursen är att inspirera till en högre grad självförsörjande, resurshushållande och kreativt skapande livsstil på landsbygden. Ekologiska och alternativa lösningar prioriteras.

Under utbildningen läser du följande ämnen:

  • Trädgårdsodling 
  • Boende och byggnation 
  • Småskaligt skogsbruk 
  • Småskaligt lantbruk och djurhållning 
  • Ekonomi
  • Förädling och förvaring av livsmedel

Kursplan

Här kan du läsa och ladda ner mer detaljerad information om kursens innehåll. 

Kretsloppshuset

Undervisningen hålls i Kretsloppshuset strax utanför Sunne, ett hus för inspiration och kunskap inom vardagsnära miljöfrågor.

Kretsloppshuset värms med sol och bioenergi och är byggt med övervägande miljövänliga byggmaterial. Det är 320 kvadratmeter stort, genererar egen ström via solceller, och är i sig en permanent material- och teknikutställning. Här finns en biologisk avloppsreningsanläggning med växthus, en ekologisk trädgård samt miljöbibliotek. Samlingslokalen är fullt utrustad för konferens och rymmer cirka 50 personer.

I omedelbar närhet till huset finns matsal samt en timmerstugby med naturstigar.

Antagning

Varje år antas 16 personer till kursen i självhushållning.

Kontakt

Bild på Michael Raaman

Michael Raaman

Ämneslärare

Klarälvdalens folkhögskola

Lärare/kursansvarig Självhushållning

0565-770 020

070-558 68 54

michael.raaman@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 13 september, 2017