Självhushållning

På utbildningen i Självhushållning får du bland annat lära dig att odla din egen mat, bygga ditt eget hus och hur du på andra sätt kan bli självförsörjande. Du får en bred kunskap inom området som kan vara en början till att förverkliga dina drömmar om ett landsbygdsboende.

Utbildningsort: Kretsloppshuset, Sunne
Längd: 35 veckor
Kurstid: 4 mars – 1 nov 2019
Sista ansökningsdag: 1 december
Sena ansökningar behandlas i mån av plats

Utbildningens övergripande tema är att inspirera dig till en högre grad av självförsörjning och att hushålla med resurser. Du får verktyg för att utveckla en kreativt skapande livsstil på landsbygden. Ekologiska och alternativa lösningar prioriteras. Undervisningen varvas mellan teori och praktik. Minst hälften av tiden består av praktiska övningar. De teoretiska passen är upplagda som föreläsningar/lektioner. Innehållet följer årstidernas förutsättningar och ämnena varvas.

Inom utbildningens ramar och utifrån dina egna förutsättningar och önskemål bestämmer du själv grad av självhushållning. Undervisningen hålls i Kretsloppshuset strax utanför Sunne, ett hus för inspiration och kunskap inom vardagsnära miljöfrågor.

Under utbildningen läser du följande ämnen:

  • Trädgårdsodling 
  • Boende och byggnation 
  • Småskaligt skogsbruk 
  • Småskaligt lantbruk och djurhållning 
  • Ekonomi
  • Förädling och förvaring av livsmedel

Kontakt

Bild på Michael Raaman

Michael Raaman

Ämneslärare

Klarälvdalens folkhögskola

Lärare/kursansvarig Självhushållning

0565-770 020

070-558 68 54

michael.raaman@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 3 september, 2018