Fritidsledarens nya utmaningar – distansutbildning

Fritidsledarens nya utmaningar är en vidareutbildning för dig som har godkänd fritidsledarutbildning och som vill fördjupa dina teoretiska kunskaper. Innehållet i utbildningen utgår från två teman ”Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar” och ”Fritidsledaren i skolan”. Utbildningen sker på distans med både individuella uppgifter och gruppuppgifter. 

Utbildningsort: Kristinehamn
Längd: Ett år
Studietakt: Halvtid på distans, med närträffar i Kristinehamn
Start: 14 augusti 2017 
Sista ansökningsdag: 10 juni 2017. 

Utbildningens innehåll

Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar

Efter avklarat kursområde skall du ha fått grundläggande kunskaper om orsaker till och konsekvenser av psykisk ohälsa samt hur du kan jobba förebyggande för att främja god psykisk hälsa bland barn och ungdomar.

Innehåll:

* Orsaker till psykisk ohälsa bland barn och ungdomar på individnivå och samhällsnivå

* Psykisk ohälsa i ett nationellt och lokalt perspektiv

* HBTQ-personers psykiska hälsa

* Självskadebeteende

* Motiverande samtal

* Fysisk aktivitet som metod för att förebygga psykisk ohälsa

Fritidsledaren i skolan 

Efter avklarat kursområde skall du ha fått kunskaper om fritidsledarens uppdrag i skolan, med fokus på lagar, förhållningssätt, integration och arbetssätt. 

Innehåll:                                                                                                                         

* Skollagen, rättigheter och skyldigheter som anställd inom skolan

* Skolan som pedagogisk arbetsplats

* Skolan, en mångkulturell arbetsplats

* Värdegrundsarbete i skolan

* Specialpedagogiska perspektiv

* Värdegrundsarbete i skolan

* Mobbning i en värld av sociala medier

Studieupplägg

Vi utgår ifrån att ni som går utbildningen kan kombinera studier med arbete. Utbildningen innehåller tre närträffar à två dagar per termin, totalt 12 dagar. Närträffarna äger rum i Kristinehamn.

Studierna sker dels i studiegrupper, dels individuellt och vi använder It’s learning som pedagogisk plattform. Studieupplägget kräver tillgång till dator med Office-paket (eller liknande) och Skype.  

Antagning

Antagningskraven för utbildningen är godkänt fritidsledarutbildningen.

Kontakt

Bild på Øyvind Alster

Øyvind Alster

Kursledare

Kristinehamns folkhögskola

Specialpedagog, lärare idrott

0550-392 74

oyvind.alster@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 30 augusti, 2017