Fritidsledarens nya utmaningar – distansutbildning

Det här är en vidareutbildning på distans för dig som har godkänd fritidsledarutbildning och vill fördjupa dina teoretiska kunskaper. Utbildningen utgår från två teman: ”Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar” och ”Fritidsledaren i skolan”.

Utbildningsort: Kristinehamn
Längd: Helår
Studietakt: Halvtid på distans, med närträffar i Kristinehamn (motsvarar 30 h.p.)
Start: 9 jan 2019
Sista ansökningsdag: 21 dec 2018

Studierna sker dels i studiegrupper, dels individuellt. Vi använder It’s learning som pedagogisk plattform. Studieupplägget kräver tillgång till dator med Office-paket (eller liknande) och Skype.  

En förutsättning för att kunna genomföra utbildningen är att du kan kombinera studierna med ditt arbete. Utbildningen innehåller tre närträffar à två dagar per termin, totalt 12 dagar. Närträffarna äger rum i Kristinehamn.

Fritidsledaren i skolan 

Efter avklarat kursområde skall du ha fått kunskaper om fritidsledarens uppdrag i skolan, med fokus på lagar, förhållningssätt, integration och arbetssätt. 

Innehåll                                                                                                                   

 • Skollagen, rättigheter och skyldigheter som anställd inom skolan
 • Skolan som pedagogisk arbetsplats
 • Skolan, en mångkulturell arbetsplats
 • Värdegrundsarbete i skolan
 • Specialpedagogiska perspektiv
 • Mobbning i en värld av sociala medier

Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar

Efter avklarat kursområde skall du ha fått kunskaper om orsaker till och konsekvenser av psykisk ohälsa samt hur du kan jobba förebyggande för att främja god psykisk hälsa bland barn och ungdomar.

Innehåll

 • Orsaker till psykisk ohälsa bland barn och ungdomar på individnivå och samhällsnivå
 • Psykisk ohälsa i ett nationellt och lokalt perspektiv
 • HBTQ-personers psykiska hälsa
 • Självskadebeteende
 • Motiverande samtal
 • Fysisk aktivitet som metod för att förebygga psykisk ohälsa

Antagning

Antagningskraven för utbildningen är godkänt fritidsledarutbildningen. Länk till ansökan hittar du till höger.

Kontakt

Bild på Øyvind Alster

Øyvind Alster

Teamledare

Kristinehamns folkhögskola

Specialpedagog, lärare idrott

0550-392 74

oyvind.alster@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 5 november, 2018