Fritidsledarens nya utmaningar-Distanskurs

 Denna kurs är en vidareutbildning för dig som har godkänt fritidsledarutbildning och som vill fördjupa dina teoretiska kunskaper. Vidareutbildningens innehåll kommer att utformas i samarbete med de som går utbildningen, men vi kommer att utgå från två rubriker ”Fritidsledaren i skolan” och ”Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar”.

Utbildningsort: Kristinehamn
Längd: Ett år
Studietakt: Halvtid på distans, med närträffar i Kristinehamn
Start: 14 augusti 2017 
Sista ansökningsdag: 15 april 2017. 

 

Utbildningens innehåll

Innehållet i utbildningen kommer att utformas i samarbete med er som går utbildningen, där vi utgår från de kompetenserna som finns i gruppen, de erfarenheter som ni har med er in i utbildningen och de önskemål som ni har.

Så långt i planeringen av utbildningen har vi identifierat två områden som utbildade fritidsledare vill ha fördjupade kunskaper om, fritidsledaren i skolan och psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.

Vi har själva inventerat behoven för vidareutbildning bland verksamma fritidsledare, då vi har fått fram spännande teman kring kursinnehåll. Fritidsledarskolorna, som organiserar fritidsledarutbildningen i Sverige, jobbar med frågan”Fritidsledaren i skolan”. Vi kommer konkretisera förslagen till kursinnehåll under våren 2016.

Studieupplägg

Vi utgår ifrån att ni som går utbildningen kan kombinera studier med arbete. Vi planerar tre närträffar á två dagar per termin, totalt 12 dagar. Närträffarna äger rum på Kristinehamns folkhögskola och är obligatoriska. Kur vi lägger närträffarna kommer att beslutas i samarbete med deltagarna på utbildningen (helger eller veckodagar). Distansstudierna kommer att ske dels i grupp och dels individuellt och vi kommer att använda ITs learning som pedagogisk plattform. 

Antagning

Antagningskraven för utbildningen är godkänt fritidsledarutbildningen.

Kontakt

Bild på Øyvind Alster

Øyvind Alster

Kursledare

Kristinehamns folkhögskola

Specialpedagog, lärare idrott

0550-392 74

oyvind.alster@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 6 december, 2016