Fritidsledarutbildning med specialpedagogisk inriktning

Denna yrkesutbildning är till för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen är en direkt förberedelse för kommande arbete. Att arbeta som fritidsledare är ett kreativt och omväxlande yrke med stort eget ansvar. Du fungerar både som pedagog och vägledare.

Utbildningsort: Kristinehamn
Längd: 2 år
Praktik: 12 veckor
Start: 14 augusti 2017
Sista ansökningsdag: 15 april 2017. 

Utbildningens innehåll

Som fritidsledare jobbar du ofta fritt och självständigt. Ledarskap, kreativitet och samarbetsförmåga är därför tre viktiga egenskaper. Detta är också något vi vill betona i utbildningen och använder därför ett arbetssätt som utvecklar din förmåga till att ta egna initiativ. 

Utbildningen bedrivs endast på folkhögskola och är jämställd med högskoleutbildning. Den grundläggande utbildningen är densamma vid alla fritidsledarskolor, men från denna bas utformar varje skola sin egen specialitet och profil. Kristinehamns fritidsledarutbildning är en del av Fritidsledarskolorna. 

Mer information på Fritidsledarskolornas webbplats

Under utbildningen läser du följande ämnen:

  • Samhälle, fritidsarbete och kultur – med fokus på ungdomars fritid
  • Ledarskap och organisationsutveckling – teori och praktik för ett främjande ledarskap
  • Psykologi, sociologi och socialpedagogik – kunskap om människan som individ och i grupp
  • Utomhuspedagogik – med fem veckors friluftsaktiviteter
  • Projekt- och forskningsmetodik inklusive examensarbete
  • Specialpedagogisk profilkurs – teori och praktik för ett inkluderande fritidsledarskap
  • Idrottsmetodik, estetiska orienteringskurser och yrkesmetodik

Specialpedagogisk profil

Utbildningen ger en unik spetskompetens för arbete med människor som har någon form av funktionsnedsättning – fysisk, psykisk, kognitiv, eller social.

Du får kunskaper, erfarenheter och färdigheter som gör dig väl rustad för kommande yrkesverksamhet inom området.

Profilen omfattar 20 veckor och innehåller både teoretiska och praktiska delar.

Antagning

För att komma in på utbildningen krävs det att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i svenska 2. Dessutom bör du ha relevant erfarenhet från tidigare utbildning, yrkesliv eller föreningsliv som visar på lämplighet för utbildningen och yrket.

Kontakt

Bild på Øyvind Alster

Øyvind Alster

Kursledare

Kristinehamns folkhögskola

Specialpedagog, lärare idrott

0550-392 74

oyvind.alster@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 6 december, 2016