Aktuella utbildningar – Kyrkeruds folkhögskola

Kyrkeruds folkhögskola är en folkhögskola med konstnärlig profil som genomsyrar alla skolans utbildningar. Även på vår Allmän kurs får du prova på olika uttrycksformer inom ämnena måleri, textil, keramik, grafik, foto och skulptur.

På Allmän kurs med estetisk inriktning kan du samtidigt nå högskolebehörighet. Om du bara vill utveckla ditt konstintresse kan du bland annat välja på Bild- och formlinjen, Målerilinjen, Bild och Form – terminskurs samt distanskurserna; Entreprenöriell utveckling och målfokus, Gränslåt, Ull-, Spinn- eller Linne-akademin.

Vi vill utbilda, bilda och utveckla dig som elev genom att förena känsla och tanke, teori och praktik. Som en naturlig del i alla utbildningar ingår olika former av utställningsarbete.

Nästan samtliga av skolans lärare är aktiva konstnärer. Skolan erbjuder även ett internat i en härlig atmosfär med ett aktivt miljötänk.

Sidan uppdaterades den 2 november, 2016