Entreprenöriell utveckling och målfokus

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din handlingskraft och dina entreprenöriella egenskaper för att enklare nå mål och mer meningsfullhet i tillvaron. 

Utbildningsort: Distans, inga fysiska träffar
Omfattning: 50% (10-14 timmar / vecka)
Datum: 9 jan – 2 juni 2017 (21 veckor)
Sista ansökningsdag: 19 december

Entreprenöriell förmåga är inte bara viktigt i dagens samhälle, utan ibland även avgörande för att nå dit du själv önskar. I arbetsliv som privatliv. En förmåga du kan träna upp och själv lära dig behärska genom egna aktiva val. Kursen är studiemedelsberättigad. För mer information, kontakta CSN.

KURSINNEHÅLL

Utveckla egenskaper som gör att du lättare kan nå dina mål och aktivt välja den livssituation du själv vill befinna dig i. Lär känna och utveckla dina egna entreprenöriella egenskaper och utmana dig själv för att nå dit du vill vara.

Kursens målsättning är att deltagaren ska få en förståelse för vad det är att vara entreprenöriell och vad denne kan göra för att utveckla dessa egenskaper hos sig själv, lära sig ifrågasätta sitt eget beteende och hitta nya sätt att komma vidare. Både teoretiskt och praktiskt. Vidare får deltagaren kunskap i att kunna definiera ett mål, hur denne ska hitta vägar för att uppnå detta, samt lära sig hantera hinder.

Kursen är en vidareutveckling och förfining av tidigare kurser som kursledaren hållit som har haft många nöjda deltagare genom åren.

KURSUPPLÄGG

Det huvudsakliga arbetssättet på kursen är reflektionsuppgifter från kursledaren med återkoppling från övriga kursdeltagare via nätet (utbildningsprogrammet FirstClass). Observera att kursen inte är någon traditionell faktakurs utan har en mycket praktisk prägel där det är dina personliga reflektioner och gruppens feedback som till största del bidrar till innehållet.

Allt arbete sköter du på distans via din dator och utbildningsprogrammet FirstClass. Programmet är gratis och du får all information du behöver i samband med kursstarten. Enda kravet är tillgång till internetuppkoppling för att kunna utföra uppgifterna. Vi har inga fysiska träffar.

KURSLEDARE

Kursledaren har under de senaste 10 åren bl.a. arbetat internationellt med utveckling av entreprenörskap, såsom utveckling av entreprenörskap som undervisningsmetod för vuxna studerande inom Europa, samt entreprenörskap och affärsutveckling av nyföretagare i olika former. Från kursledarens tidigare samlade erfarenheter har hon nu tagit med sig det bästa materialet och satt ihop det i den här vältäckande kursen, som kan ses som steget innan ett eventuellt beslut om start av ett eget företag. Ett steg som hon erfarit många gånger saknats när hon mött blivande entreprenörer. (Observera att den här kursen inte handlar om starta företag på något sätt.)

Kursledaren har arbetat med distansundervisning för blandade deltagare inom folkbildningen runt om i Sverige sedan 2011. Hennes kurser har varit mycket efterfrågade och haft många nöjda deltagare.

KONTAKT

Kursledare: Petra Pihl
E-post: petra.pihl.natbildarna@folkbildning.net
Telefon: 070-255 23 16

ANMÄLAN

Anmäl dig via nätbildarnas webbplats.

Sidan uppdaterades den 25 oktober, 2016