GrafikAkademin

GrafikAkademin är en distanskurs för dig som vill arbeta kreativt med grafiska verktyg. Syftet är att öka dina hantverksmässiga och konstnärliga kunskaper och färdigheter i de olika tryckteknikerna.

Utbildningsort: Distans

Längd: En eller två terminer
Start: Januari och Augusti
Sista ansökningsdag: snarast för termin 1 (våren 2018) och 15 maj

DATUM NÄRTRÄFFAR Våren 2018:

Vecka : 6, 9-11 feb

Vecka : 10, 9-11 mars

Vecka : 16, 20-22 april 

ANTAGNINGSKRITERIER 

Förkunskap 

För att kunna vara delaktig i kursen behöver du grundläggande kunskaper i digital kommunikation, exempelvis att skicka mejl, samt ha tillgång till en dator. 

För att söka termin två krävs att ha gått första terminen på GrafikAkademin eller ha motsvarande färdigheter.

ANTAGNING OCH URVAL 

För att din ansökan ska behandlas krävs att den: 

  • är inskickad i tid. 
  • innehåller personbevis och personligt brev 

 I de fall då vi har fler sökande än antal platser på kursen gör vi ett urval baserat på de sökandes behov, motivation att gå kursen samt förmåga att arbeta i grupp. Denna bedömning görs med utgångspunkt i det personliga brevet. 

INNEHÅLL

GrafikAkademin ger dig grundkunskaper i tvådimensionellt skapande inom grafiska tekniker. Du får lära dig grunderna i de olika tryckteknikerna, använda dig av analogt och digitala skapande, samt experimentera med teknikerna sinsemellan. Med hjälp av teckning, foto – och bildredigeringsprogram får du möjlighet att träna upp dina analoga och digitala förmågor. I undervisningen ingår även grafikhistoria och bildkomposition.

Den första terminen arbetar vi med grundläggande trycktekniker, analogt och digitalt bildskapande och hur man kan arbeta miljövänligt. Den andra terminen övar deltagarna sig att anpassa och tillämpa grundteknikerna i nya projekt enligt varierande teman.

  • Djuptryck – torrnål, etsning, akvatint, fotopolymer
  • Högtryck – träsnitt, linoleumsnitt
  • Genomtryck – screentryck, shablontryck
  • Olika sätt ersätta det traditonella metoderna med miljövänligare alternativ
  • Skapa med digitala och analoga verktyg

 

Under fortsättningsterminen fördjupar vi oss i en eller flera tekniker. Fokus läggs på experimenterande och vi undersöker hur grafik kan användas till exempel tredimensionellt skapande eller inom andra konstformer.

KURSMÅL 

Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande erfarenheter om grafiska tryckprocesser, teknik, materialkännedom och konstorientering, samt att bidra till goda förutsättningar till fortsatt utveckling inom konstnärligt skapande.

Övergripande ämnesområden är: Komposition, teknik, gestaltning och kvalitet.
På ett övergripande plan är kursmålen en del av de huvudsyften som utbildningsdepartementet formulerat som krav för folkbildningens verksamheter.

UNDERVISNINGSFORMER 

Gemensamma tekniska genomgångar och diskussioner av material och tekniker på närträffarna. Avslutande muntliga reflexioner av den egna processen som avslutning på varje närträff. Eget arbete under handledning. Distansarbete med uppgifter på ett gemensamt tema eller område Distanshandledning via Itslearning och möjlighet till diskussion och feedback från lärare och kurskamrater.

KRAV FÖR FULLSTÄNDIGT INTYG 

Genomförande och redovisning av obligatoriska kursmoment på lektionstid.

KURSUTVÄRDERING 

Kursutvärdering sker fortlöpande på olika sätt under kursens gång, både muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp. Sammanställning av utvärderingar och eventuella förändringar delges kursdeltagarna av kursansvarig.

KURSAVGIFT, KURSMATERIAL OCH KURSLITTERATUR 

Det utgår en serviceavgift som täcker vissa grundläggande material- och ateljékostnader. I övrigt betalar deltagarna själva för det material som används i undervisningen.

OM ANSÖKAN VIA WEBBEN

OBS: din ansökan måste innehålla personligt brev och personbevis för att behandlas. Du får inget personligt mail där skolan ber om kompletteringar, utan var uppmärksam på statusen under ”Mina ansökningar” på ansökningssidan (för länk: se automatiskt mailsvar som skickades när ansökningen gjordes).

Går du termin 1 och ska fortsätta på termin 2 på samma kurs behöver du inte bifoga personligt brev och personbevis, utan skriver i kommentarsfältet nedanför: ”Går termin 1”.

KONTAKT

Bild på Hilda Lindström

Hilda Lindström

Konstnär

Kyrkeruds folkhögskola

+46 762919902

hildalndstrm@gmail.com

Sidan uppdaterades den 12 december, 2017