Deltagare på A-kursen, Molkoms folkhögskola

A-kursen

A-kursen riktar sig till unga vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller högfungerande autism utan utvecklingsstörning. På A-kursen vill vi förbereda dig för livet. Vi arbetar utifrån individen, steg för steg, i din egen takt. 

Utbildningsort: Molkom
Längd: 1 år
Start:
Sista ansökningsdag: 
(Ansökan ej möjlig).
Antal platser: Max 9

Utbildningen handlar om ökad livskvalitet, personlig utveckling och ökad kunskap kring funktionshindret.

Grundläggande behörighet

Du får inte automatiskt några formella ämnesbehörigheter men det finns möjlighet att läsa in enstaka grund- eller gymnasiebehörigheter.

Mål för utbildningen

 • Förbereda dig för de krav som du kommer att möta i samhället.
 • Ge kunskap om att fungera i grupp.
 • Förbereda för vidare studier på folkhögskola (eller annan skolform).
 • Förbereda dig för ditt framtida vuxenliv.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är ettårig och utbildar dig såväl praktiskt, teoretiskt som socialt. Det är en förutsättning att du bor på skolan under utbildningen, eftersom den har ett helhetsperspektiv när det gäller studier, boende, arbete och fritid.

Under utbildningen läser du följande ämnen:                

 • Hemkunskap
 • Vardagsekonomi
 • Livskunskap
 • Hälsa och idrott
 • Färg, film & skrivande
 • Drama
 • Samhällsorientering
 • Personlig SYV-tid (Studie och yrkesvägledare)
 • Arbets- och utbildningsmarknadskunskap

Du får även lära dig att skriva CV och personligt brev för arbete och utbildningar.

Kursintyg

Efter avslutat år på A-kursen får du ett kursintyg som visar att du har genomfört kursen. För detta krävs att din närvaro är 80 procent eller mer. I undantagsfall kan du kompensera din frånvaro med inlämningsuppgifter.

 

Kontakt

Bild på Peter Gillenstrand

Peter Gillenstrand

Biträdande rektor

Molkoms folkhögskola

Ansvarig/lärare Allmän kurs Molkom, A-kurs, Hälsotränarlinjen

070-313 16 68

peter.gillenstrand@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 28 november, 2016