Sociala barn- och ungdomsvården

Sedan  2011 pågår det ett regionalt arbete i Värmland för att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården.

Målet är att bidra till att stärka kvalitén genom utveckling inom tre prioriterade områden:

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samordnar och finansierar barn- och ungasatsningen i hela landet.

Handlingsplan 2015

Kontakt

Bild på Leif Andersson

Leif Andersson

Processledare

Nya Perspektiv

Vård, omsorg, e- och folkhälsa
Vård- och omsorgscollege

054-701 10 37

leif.andersson@regionvarmland.se

 

 

Sidan uppdaterades den 9 mars, 2017