Arbetsgruppen för psykisk hälsa

Arbetsgruppen för utmaningen “Psykisk hälsa” ska ta initiativ till utvecklingsinsatser på området utifrån behov och mål. Gruppen är tvärprofessionell och består av representanter från kommuner och Landstinget i Värmland.

Inriktning

Huvudmännen ska i samverkan arbeta för att invånarnas psykiska välbefinnande ska öka. De  ska också bidra till en ökad kunskap om psykisk ohälsa hos allmänheten.

Ordförandena har ordet

“Samverkan runt utmaningens målgrupp fungerar på ett bättre sätt än tidigare. Det finns ett tydligare gemensamt ansvarstagande och en ökad förståelse för att brukare och patient ska vara i centrum. Det är viktigt att Lagen om Samordnad Individuell Plan SIP (2010) får genomslag, något som arbetas vidare med. Uppbyggnaden av struktur och kompetens för dokumentation av samordnade individuella planer (SIP) i hela länet är viktig och grundläggande för att en baslinjemätning av antalet SIP ska kunna genomföras 2016.

För en angränsande målgrupp, personer med missbruks- och beroendeproblem, pågår ett utvecklingsarbete för att förbättra samverkan inklusive samordnade individuella planer, SIP. “

Arbetsgruppen

  • Bengt Stenström, biträdande divisionschef psykiatri, landstinget, ordförande
  • Felicia Weinberg, biträdande socialchef, Torsby, ordförande
  • PG Andersson, verksamhetschef, LSS/Socialpsykiatri, Säffle
  • Annika Dahlgren, verksamhetschef, psykiatriska öppenvården Hagfors, landstinget
  • Marita Halvarsson, avd chef, vuxenavdelningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstad
  • Anne Hölmebakk, verksamhetschef, handikappomsorgen, Kristinehamn
  • Christina Ledin, allmänläkarkonsult, landstinget
  • Eva Lindqvist, verksamhetschef, socialpsykiatri, Arvika
  • Christina Sand, verksamhetsutvecklare Barn- och ungdomspsykiatri, landstinget

Kontakt

Bengt Stenström, ordförande
E-post: bengt.stenstrom@liv.se

Felicia Weinberg, ordförande
E-post: felicia.weinberg@sunne.se

Sidan uppdaterades den 6 februari, 2017