Styrgrupp

Nya perspektivarbetet leds av en politisk styrgrupp som är utsedd av Region Värmlands styrelse.

Styrgruppen har ansvar för att planera och genomföra det årliga seminariet samt följa och leda utvecklingsarbeten som sker i länet inom utmaningarna äldres hälsa, den sårbara familjen, psykisk hälsa och riskbruk/riskbeteende.

Ledamöter:

Stina Höök (M), Region Värmland
E-post: stina.hook@regionvarmland.se

Ulrik Andersson (S), Landstinget i Värmland
E-post: ulric.andersson@liv.se

Elisabeth Kihlström (KD), Landstinget i Värmland
E-post: elisabeth.kihlstrom@liv.se

Sten Fransson (S), Arvika kommun
E-post: sten.fransson@arvika.se

Ingela Wretling (S), Karlstads kommun
E-post: ingela.wretling@karlstad.se

Sidan uppdaterades den 31 mars, 2015