Ungdomar cyklar

Riskbruk och riskbeteende

Landstinget, kommunerna och Region Värmland arbetar gemensamt inom utvecklingsarbetet Nya perspektiv för att minska riskbeteendet oavsett område. Vi arbetar också med förebyggande åtgärder.  

Riskbruk och riskbeteende finns inom flera olika områden. Det kan till exempel handla om ohälsosamma matvanor, tobaksanvändning, riskbruk och sexuellt riskabla beteenden.

Begreppet riskbruk används här för att beskriva levnadsvanor som enligt erfarenhet och befolkningsstudier innebär en risk för ohälsa och växande problem på sikt om de fortsätter.
Begreppet riskbeteende används om beteenden som kan medföra risk för ogynnsamt beteende och eller riskbruk.

Det praktiska arbetet inom området riskbruk och riskbeteende leds av en arbetsgrupp. Läs mer via länken under ”Relaterad information”.

Strategidokument

För att förebygga övervikt samt främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar i Värmland 2012-2016 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 3 MB)

Resultat

Läs de senaste resultaten kopplat till de övergripande målen. 

Aktuellt perspektiv 2014 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 358 kB) 

Kontakt

Ordförande
Carolyn Isaksson, carolyn.isaksson@liv.se
Per Söderberg, per.soderberg@hammaro.se
 

Sidan uppdaterades den 19 oktober, 2016