Lagar och förordningar

Här presenteras ett urval av de lagar och förordningar som gäller för kollektivtrafiken.

Kollektivtrafik

Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) på Riksdagens webbplats 

Om kollektivtrafik och definitioner på Transportstyrelsens webbplats 

Om anmälningsskyldighet på Transportstyrelsens webbplats 

Om yrkestrafiktillstånd på Transportstyrelsens webbplats

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) på Riksdagens webbplats  

Lag om Riksfärdtjänst (SFS 1997:735) på Riksdagens webbplats 

Lag om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst (SFS 2014:132) på Riksdagens webbplats  

Förordning om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst (SFS 2014:133) på Riksdagens webbplats

Kommersiell trafik

Yrkestrafiklag (SFS 2012:210) på Regeringskansliets webbplats 

Föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet och trafikantinformation på Transportstyrelsens webbplats 

EU-förordningar

Förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg (EG 1370/2007) på Eur-lex webbplats 

Förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (EG 1371/2007) på Eur-lex webbplats

Passagerares rättigheter vid busstransport (EG 181/2011) (öppnas i nytt fönster) (pdf, 177 kB)

Mer om busspassagerares rättigheter

Om busspassagerares rättigheter på Hallå konsuments webbplats 

Om busspassagerares rättigheter på EU-kommissionens webbplats

Sidan uppdaterades den 5 december, 2016