Biblioteksutveckling

I nära samarbete med länets bibliotek verkar Region Värmland för att alla invånare i Värmland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

Vi främjar folkbibliotekens verksamhets- och kunskapsutveckling, samarbete och kvalitet samt initierar projekt och stimulerar till positiv utveckling av länets biblioteksverksamhet genom omvärldsbevakning, kommunikation och processledning.

Den regionala biblioteksverksamheten samarbetar med andra regionala institutioner och bygger nätverk på lokal, regional och nationell nivå.

Genom kompletterande medieförsörjning bidrar vi till att utbudet av och tillgången till litteratur och information förbättras i länet.

Inbjudningar till konferens och seminarium

Den 27 mars bjuder Region Värmland in bibliotekspersonal och bibliotekschefer i Värmland till en bibliotekskonferens då vi fokuserar på nuläge, utmaningar och förändringsarbete – såväl nationellt som lokalt.

Inbjudan och program till den 27 mars 

Projektet Dela Läslust bjuder in till ett chefsseminarium den 28 mars.

Inbjudan och program till den 28 mars (öppnas i nytt fönster) (pdf, 97 kB)

Kontakt

Bild på Annica Arvidsson

Annica Arvidsson

Biblioteksutvecklare

Avdelningen för kulturutveckling

054-701 10 89

annica.arvidsson@regionvarmland.se

Bild på Camilla Källgren

Camilla Källgren

Biblioteksutvecklare

Avdelningen för kulturutveckling

054-701 10 86

camilla.kallgren@regionvarmland.se

Bild på Oda Larsson

Oda Larsson

Biblioteksutvecklare

Avdelningen för kulturutveckling

054-701 10 93

oda.larsson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 8 februari, 2017