Arrangera tillgängligt

Kultur ska vara tillgängligt för alla och alla ska ha samma möjlighet att delta i kulturlivet. En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning.

Det kan till exempel handla om nedsatt rörelseförmåga, läs- och skrivsvårigheter, nedsatt syn, nedsatt hörsel eller funktionsnedsättning till följd av psykisk ohälsa. Möjligheter för personer med funktionsnedsättning att tillgodogöra sig kulturutbudet är beroende av tillgängligheten.

Vid arrangemang finns det mycket man som arrangör kan tänka på för att alla ska kunna delta och medverka. Det innebär bland annat att välja lokal som personer som använder rullstol kan komma in i och använda. Det är också viktigt att undvika starkt doftande blommor eller parfymer som kan framkalla allergi. Vid konferenser behöver föreläsarna informeras om vikten av att beskriva bilder och läsa upp texter i exempelvis PowerPoint-presentationer.

På tillgängliga arrangemang kan alla delta och medverka, oavsett funktionsförmåga.

Region Värmland har tagit fram en guide för tillgängliga arrangemang. Arrangera tillgängligt – En guide för tillgängliga arrangemang bygger på Handisams riktlinjer om tillgängliga konferenser för personer med funktionsnedsättning.

Arrangera tillgängligt (öppnas i nytt fönster) (pdf, 125 kB)

 

Kontakt

Bild på Marie Persson

Marie Persson

Kulturutvecklare

Kulturstaben

Föräldraledig fram till 31 juli 2017

054-701 10 49

marie.persson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 10 november, 2016