Kulturplanen – statsbidraget

Region Värmland fördelar statsbidrag till verksamheter som Wermland Opera, Värmlands Museum och Västanå Teater. En regional kulturplan ligger till grund för fördelningen.

Statsbidrag 2016

I januari 2016 beslutade Statens kulturråd om fördelningen av statsbidrag till regionala kulturverksamheter. Region Värmland fick liksom alla andra regioner sitt anslag uppräknat med 1,18 procent. Anslaget ökade från 49 940 000 kronor till 50 530 000 kronor, dvs med 590 000 kronor.

I februari beslutade Region Värmlands styrelse om fördelning av statsbidraget. Regionstyrelsen beslutade att fördela uppräkningen procentuellt lika mellan verksamheterna.

Redovisning 2015

Region Värmland har i maj 2016 redovisat till Kulturrådet hur statsbidraget för 2015 användes. På Kulturrådets hemsida kan du läsa mer om formerna för redovisning. 

Sidan uppdaterades den 17 maj, 2016