Spelkultur

2016–2017 genomför Region Värmland tillsammans med Region Örebro län en förstudie om spelkulturen som näring och kulturuttryck.

Syftet med förstudien är bland annat att lägga grunden för ett möjligt större spelkulturprojekt. Förstudien ska vara färdig senast i mars 2017 och kommer att publiceras på Region Värmlands webbplats.

Bild på Ulf Nordström

Ulf Nordström

Kulturchef

Kulturstaben

054-701 10 33

ulf.nordstrom@regionvarmland.se

Bidrag

Spelkulturföreningar rekommenderas i första hand att söka Region Värmlands ungdomspengar.

 

Sidan uppdaterades den 13 mars, 2017