Böcker om digitalt lärande

Boktitlarna hittar du under respektive förlag nedan.

Böcker om digitalt lärande

Askunge förlag

Appar lyfter det lustfyllda lärandet

Dokumentera och skapa med lärplatta

Lärplatta och matematik

Lärplatta och språket

Bonnier Carlsen

Så funkar Internet

BTJ Förlag

Bibliotekarien som medpedagog

Daidalos

Digital politik – Sociala medier, deltagande och engagemang

En ny lärandekultur – Att odla fantasin för en ständigt föränderlig värld

Gleerups Utbildning

Att leda i förändring

Interaktiva medier och lärandemiljöer

Introduktion till filmpedagogik

Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö

Lärare i den uppkopplade skolan

Gothia fortbildning

Digital dokumentation och språkutveckling

Digitala arbetssätt i klassrummet

Digitalisering som lyfter skolan

Klassrummet möter världen

Lyckas med digitala verktyg i skolan

Nyanlända elever i mitt klassrum

Nätmobbning, näthat och nätkärlek  NYHET!

Små barn, tv och digitala medier

Harper Collins Nordic

Skärmtid: familjens guide till den digitala vardagen

Liber

Medielandskap & mediekultur NYHET!

Lärarförlaget

Navigera i den digitala samtiden

Mediepedagogik på barnens villkor

Mötet med texten

Natur & Kultur

Alternativa lärverktyg NYHET!

Fritidshem IKT – möjligheter och utmaningar

Lär med surfplatta ÅK 1- 3

Lär och lek med smartboard i förskolan

Lär och lek med surfplatta i förskolan

Matematik på smartboard

Pedagogisk dokumentation – Utvecklas och lära tillsammans

Surfplatta i undervisningen

Surfplattan som pedagogiskt verktyg

Surfplattan utomhus – Lärande, lek och utforskande

Upptäck tekniken i barnlitteraturen NYHET!

Nordicom

Med egna ord

Medie- och informationskunnighet i Norden

Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället

Nypon förlag

Språk och digitala verktyg i förskolan

Studentlitteratur

Arbeta formativt med digitala verktyg

Design för lärande – ett multimodalt perspektiv

En dator per elev

Kritiskt tänkande

Skolämnen i digital förändring

Sociala medier och härskartekniker

Teknikdidaktik

Utm@ningar och e-frestelser

Sidan uppdaterades den 21 april, 2017