Strategidokument: Värmlandsstrategin

VSwebbVärmlandsstrategin är hela Värmlands strategi. Det är en plan för hur Värmland ska vara och uppfattas år 2020.

Genom att sträva mot att förverkliga vår gemensamma vision ”Värmland – ett skönare liv” skapar vi tillsammans förutsättningar för att Värmland ska vara en hållbar, attraktiv region där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig.

Hämta strategidokument: ”Värmlandsstrategin” (öppnas i nytt fönster) (pdf, 13,9 MB)

Värmlandsstrategin – bilaga 1

Dokumentet innehåller underlagsmaterialet för när Värmlandsstrategin togs fram.

Hämta dokument: ”Värmlandsstrategin – bilaga 1” (öppnas i nytt fönster) (pdf, 667 kB)

Värmlandsstrategin – bilaga 2

Bilaga två beskriver hur målen i Värmlandsstrategin ska mätas.

Hämta dokument: ”Värmlandsstrategin – bilaga 2” (öppnas i nytt fönster) (pdf, 128 kB)

Värmlandsstrategin – bilaga 3

Bilaga tre är en varumärkesplattform som har kopplats till Värmlandsstrategin.

Hämta dokument: ”Värmlandsstrategin – bilaga 3” (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1,3 MB)

Värmlandsstrategins 33 mål, nulägesanalys

 Detta dokument är en del av rapportserien.

Till sidan med rapporten: Värmlandstrategins 33 mål, nulägesanalys

 

 

 

Sidan uppdaterades den 19 september, 2018