Regionbildning

Det har pågått två parallella regionprocesser i Värmland. Förslaget om att dela in Sverige i färre men större regioner är inte längre aktuellt. Förslaget att bilda en regionkommun i Värmland utreds fortfarande.

Regionkommun i Värmland

En brett sammansatt kommitté med deltagare från alla politiska partier i landstingsfullmäktige och Region Värmlands fullmäktige har tagit fram ett förslag om att bilda en regionkommun till 2019. En värmländsk regionkommun skulle samla regional utveckling, hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kulturutveckling och folkhögskolor i en gemensam organisation. Motiven är att samla de tunga regionala frågorna i en stark och tydlig organisation, under ett gemensamt direktvalt fullmäktige.

I praktiken innebär detta att Landstinget i Värmland och Region Värmland slås samman. Landstingsfullmäktige skulle därigenom bli det beslutande direktvalda politiska organet och Region Värmlands indirekt valda regionfullmäktige avvecklas. Detta arbete pågår parallellt med storregionfrågan.

Landstinget i Värmland om regionfrågan 
regionkommuner

Regionkommuner i Sverige

Sju landsting i Sverige har inte bildat regionkommun ännu.

  • Västerbottens Läns Landsting
  • Landstinget Dalarna
  • Stockholms Läns Landsting
  • Landstinget Sörmland
  • Landsting i Kalmar Län
  • Landstinget Blekinge
  • Landstinget i Värmland

Storregion

På torsdagen 24 november 2016 drog regeringen tillbaka förslaget om att bilda storregioner, däribland ett samgående mellan Värmland och Västra Götaland.

Sidan uppdaterades den 14 februari, 2017