Regionkommun i Värmland

Just nu pågår en process om att bilda en regionkommun bestående av Landstinget i Värmland och Region Värmland. Processen leds av Regionbildningskommittén.

Efter att regeringen i november 2016 drog tillbaka förslaget om att dela in Sverige i färre och större regioner har frågan om att bilda en så kallad regionkommun i Värmland intensifierats.

Ett tjänstemannaförslag till hur en värmländsk regionkommun skulle kunna organiseras lades fram för Regionbildningskommittén, som består av representanter för samtliga politiska partier i landstingsfullmäktige och regionfullmäktige, den 24 november 2016. Därefter vidtog förankring och remiss i de politiska partierna. Kommittén återsamlades den 27 januari 2017 och beslutade att skicka ut ett reviderat förslag till bildande av regionkommun på remiss till bland andra länets samtliga kommuner. Remisstiden löpte ut 31 mars. Några kommuner begärde förlängd svarstid till början av april. 

Du hittar samtliga inkomna remissvar längre ner på sidan.

En andra remissomgång

Den 28 april 2017 återsamlas Regionbildningskommittén för att diskutera de inkomna svaren från remissomgång 1 och besluta om att skicka ut ett andra remissförslag. Om kommunerna i länet, Landstinget i Värmland och Region Värmland efter en andra remissomgång kommer fram till ett gemensamt ställningstagande behöver en ansökan om bildande av en regionkommun skickas in till regeringen senast 30 september för att den nya regionkommunen ska träda i kraft 1 januari 2019.

Varför regionkommun?

Motiven är att samla de tunga regionala frågorna i en stark och tydlig organisation med beskattningsrätt och ett gemensamt direktvalt fullmäktige. I praktiken innebär detta att Landstinget i Värmland och Region Värmland slås samman till en ny organisation med ett samlat ansvar för bland annat hälso- och sjukvård, regionala utvecklingsfrågor, kulturutveckling och folkhögskolor. 

Processen att bilda regionkommun är inte unik för Värmland. Alltsedan Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland och Region Gotland etablerades som regionkommuner har flertalet landsting runt om i Sverige ansökt om, och blivit beviljade, att få bilda regionkommuner. From 1 januari 2017 finns 13 regionkommuner i Sverige. Sju landsting, däribland Värmland, har ännu inte bildat regionkommun.

regionkommuner

Regionkommuner i Sverige

Sju landsting i Sverige har inte bildat regionkommun ännu.

  • Västerbottens Läns Landsting
  • Landstinget Dalarna
  • Stockholms Läns Landsting
  • Landstinget Sörmland
  • Landsting i Kalmar Län
  • Landstinget Blekinge
  • Landstinget i Värmland

 

Landstinget i Värmland om regionkommun i Värmland 

Sidan uppdaterades den 11 april, 2017