Styrdokument

Region Värmland är ett samverkansorgan som en gång per år får ett villkorsbeslut av regeringen. Beslutet innehåller uppdrag som Region Värmland ska arbeta med under budgetåret.

Här nedan kan du läsa villkorsbesluten samt övriga styrdokument som på olika vis reglerar Region Värmlands verksamheter. Här hittar du också våra policydokument som antagits av regionstyrelsen, våra delårsrapporter och årsredovisningar.

 

Sidan uppdaterades den 13 augusti, 2018