Arvoden och ersättningar 

Arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda i Region Värmland följer Landstinget i Värmlands regelverk om arvoden och ersättningar.

Jämförelsetalet är för innevarande år 60 179 kronor och justeras årligen med utgångspunkt i den genomsnittliga löneutvecklingen i landstinget.

Regionfullmäktige

Vid sammanträde med fullmäktige utgår sammanträdesarvode till ledamöter och tjänstgörande ersättare med 1,5 sammanträdesarvode. För innevarande år motsvarar detta 1 164 kronor.

Styrelse, nämnder och beredningar

Sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår till närvarande ledamöter och ersättare. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst ges ej till heltidsengagerade i kommuner och landsting, eftersom det får antas att de inte får vidkännas något avdrag på sina inkomster där.

Revisorer

Region Värmlanda fem förtroendevalda revisorer arvoderas med ett fast årsaravode.

Sidan uppdaterades den 16 januari, 2017