Digital anslagstavla

Det här är Region Värmlands digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden av våra politiska sammanträden, handlingar, protokoll med mera.

Aktuella tillkännagivanden

2018-04-11 Kallelse Kollektivtrafiknämnden 2018-04-19

2018-04-25 Kallelse Arbetsutskottet 2018-05-03 (öppnas i nytt fönster)

2018-05-02 Protokoll Kollektivtrafiknämnden 2018-04-19

2018-05-08 Kallelse Regionstyrelsen 2018-05-17 (öppnas i nytt fönster)

2018-05-09 Kallelse Regionfullmäktige 2018-05-18

2018-05-16  Protokoll Arbetsutskottet 2018-05-03 (öppnas i nytt fönster)

2018-05-17 Protokoll Regionstyrelsen 2018-05-17 (öppnas i nytt fönster)

Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Karlstad. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning. Det innebär att förvaltningsrätten kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.

Sidan uppdaterades den 17 maj, 2018