Digital anslagstavla

Det här är Region Värmlands digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden av våra politiska sammanträden, handlingar, protokoll med mera.

Aktuella tillkännagivanden

2018-08-16 Kallelse Kollektivtrafiknämnden 2018-08-24 (öppnas i nytt fönster)

2018-08-23 Kallelse Regionstyrelsen 2018-08-30

2018-08-31  Regionstyrelsens protokoll 2018-08-30 (öppnas i nytt fönster)

2018-09-06 Kallelse Arbetsutskottet 2018-09-14 (öppnas i nytt fönster)

2018-09-14 Protokoll 2018-09-14 (öppnas i nytt fönster)

2018-09-14 Kallelse Regionstyrelsen 2018-09-20 (öppnas i nytt fönster)

Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Karlstad. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning. Det innebär att förvaltningsrätten kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.

Sidan uppdaterades den 21 september, 2018