2011

Här följer regionfullmäktiges kallelser och ärenden för 2011.

Sammanträde 2011-01-28

Kungörelse och kallelser (öppnas i nytt fönster) (pdf, 660 kB)

Sammanträde 2011-05-27

Kungörelse och kallelser (öppnas i nytt fönster) (pdf, 867 kB)

Ärende 4 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 4 MB)
Revisionsrapport avseende granskning av årsredovisningen 2010

Ärende 5 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 953 kB)
Ansvarsfrihet

Ärende 6 (öppnas i nytt fönster) pdf, 12 MB)
Årsredovisning

Ärende 7 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 615 kB)
Svar på motion avseende inrättande av ett stipendium att utdelas till lärare som inspirerar elever att läsa god litteratur

Ärende 8 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 579 kB)
Reglemente för intern kontroll

Ärende 9 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 746 kB)
Revisorsreglemente

Ärende 10 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 7 MB)
Svar på revisionsrapport avseende ”Regionstyrelsens internkontrollsystem”

Sammanträde 2011-10-07

Kungörelse och kallelser (öppnas i nytt fönster) (pdf, 785 kB)

Ärende 4 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 15 MB)
Delårsrapport januari – juli 2011

Ärende 5 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 17 MB)
Budget 2012 och verksamhetsplan för 2012-2014

Ärende 6 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1 MB)
Revisorernas granskningsrapport avseende delårsrapporten

Ärende 7 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1 MB)
Visit Värmland

Ärende 8 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 973 kB)
Svar på motion angående FN´s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning inom Region Värmland

Ärende 9
Sammanträdestider

Ärende 10 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 348 kB)
Valärenden

Informationsärende 1 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 610 kB)
Protokoll från budgetberedningsgruppen

Sammanträde 2011-12-13

Kungörelse och kallelser (öppnas i nytt fönster) (pdf, 730 kB)

Beslutsärende 4 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 4 MB)
Bildande av kollektivtrafikmyndighet i Värmlands län

Beslutsärende 5 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 15 MB)
Framtida ägande och ansvar i AB Transitio

Beslutsärende 6 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 72 kB)
Val av ledamöter i Kollektivtrafiknämnden

Beslutsärende 7 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 67 kB)
Val av ersättare i Kollektivtrafiknämnden

Beslutsärende 8 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 59 kB)
Val av ordförande i Kollektivtrafiknämnden

Beslutsärende 9 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 60 kB)
Val av vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden

Beslutsärende 10
Övriga Valärenden

Informationsärende 1 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 5 MB)
Svar på revisionsrapport avseende ”Granskning av värdeföremål och kontanthantering” 

Sidan uppdaterades den 27 maj, 2015