2013

Här följer regionfullmäktiges kallelser och ärenden för 2013.

Sammanträde 2013-03-08

Kungörelse och kallelser (öppnas i nytt fönster) (pdf, 175 kB)

Beslutsärende 1
Sammanträdet öppnas

Beslutsärende 2
Upprop av utsedda ledamöter och ersättare

Beslutsärende 3
Protokolljusterare tillika rösträknare samt tid och plats för protokolljustering

Beslutsärende 4 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 24 MB)
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Värmlands län 2014-2018

Beslutsärende 5 (öppnas i nytt fönster) pdf, 506 kB)
Motion från Uno Halfvardsson (FP) om förbättrade förbindelser till den norska arbetsmarknaden

Beslutsärende 6 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1 MB)
Svar på revisionsrapport avseende fordonsförsörjning

Beslutsärende 7
Ev valärenden 

Sammanträde 2013-04-26

Kungörelse och kallelser (öppnas i nytt fönster) (pdf, 454 kB)

Beslutsärende 1
Sammanträdet öppnas

Beslutsärende 2
Upprop av utsedda ledamöter och ersättare

Beslutsärende 3
Protokolljusterare tillika rösträknare samt tid och plats för protokolljustering

Beslutsärende 4 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 673 kB)
Priser och produkter i kollektivtrafiken

Beslutsärende 5
Föredragning av årsredovisning 2012

Beslutsärende 6 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2 MB)
Revisionsberättelse och Revisionsrapport avseende granskning av årsredovisningen 2012

Beslutsärende 7 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 71 kB)
Ansvarsfrihet

Beslutsärende 8 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 23 MB)
Årsredovisning 2012

Beslutsärende 9 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 77 kB)
Valärende 

Sammanträde 2013-11-08

Plats: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26 i Karlstad 
Lokal: Sessionssalen 
Tid: 8 november 2013, kl. 08.30 – 12.00

Kungörelse och kallelser (öppnas i nytt fönster) (pdf, 246 kB)

1. Sammanträdet öppnas

2. Upprop av utsedda ledamöter och ersättare

3. Protokolljusterare tillika rösträknare samt tid och plats för protokolljustering

4. Värmlandsstrategin 2014-2020 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 4 MB)

5. Delårsrapport 2013 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 3 MB)

6. Revidering av budget för 2013 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 293 kB)

7. Verksamhetsplan och budget för 2014-2016 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 13 MB)

8. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2013-08-31 (pdf, 6 MB)

9. Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 2014-2025 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 15 MB)

10. Komplettering till Värmlands kulturplan 2013-2015 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2 MB)

11. Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland (öppnas i nytt fönster) (pdf, 427 kB)

12. Sammanträdestider 2014 (pdf, 293 kB)

13. Svar på revisionsrapport avseende ”Region Värmlands fakturering samt inkommande fakturor” (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1 MB)

14. Svar på motion om att skänka överbliven elektronik till tredje världen (öppnas i nytt fönster) (pdf, 297 kB)

15. Svar på motion om att utveckla klarspråk (pdf, 286 kB)

16. Svar på motion angående undersökning av i vilken grad resenärer respektive potentiella resenärer skulle se tågtrafiken som mer eller mindre attraktiv med färre stopp i tidtabellen (pdf, 282 kB)

17. Valärenden (öppnas i nytt fönster) (pdf, 240 kB)

18. Komplettering: Hemställan om godkännande av fastighetsförvärv (öppnas i nytt fönster) (pdf, 498 kB)

Sidan uppdaterades den 27 maj, 2015