Revisionstrategi

Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden.

Revisorerna arbetar långsiktigt, strategiskt och utåtriktat för att nå största möjliga effekter. Dokumentet är vägledande för hur revisorerna skall tillgodose kommunallagens krav och intentioner, anpassa revisionen till ändrade förutsättningar, möta krav från bland andra regionens invånare och medlemmar med mera.

Revisionsstrategi (öppnas i nytt fönster) (pdf, 235 kB)

Sidan uppdaterades den 5 juni, 2015