Energikontor Värmland

Via Energikontor Värmland får du vägledning i olika företagsstöd gällande energieffektivisering.

Energikontor Värmland driver flera projekt inom energieffektivisering riktade mot företag och organisationer.

Vi utvecklar och samordnar de värmländska kommunernas energi- och klimatrådgivning på uppdrag av Energimyndigheten.

Att energieffektivisera kan verka komplicerat. Vi ser till att du får den hjälp du behöver via våra samverkansparter – Energimyndigheten, Länsstyrelsen, Energi- och klimatrådgivarna, energikonsulter, med flera.

Kontakt

Bild på Eva Lingwall

Eva Lingwall

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

Projekt Energikontor Värmland

054-701 10 96

eva.lingwall@regionvarmland.se

Med stöd av

eu-energimyndigheten

Sidan uppdaterades den 24 oktober, 2018