Profileringsmaterial

På denna sida har vi samlat material som ska hjälpa dig att synliggöra energi- och klimatrådgivningen i din kommun/region. Här hittar du exempelvis tips på kommunikationsaktiviteter och kanaler samt var du kan hitta ytterligare information. Materialet är fritt att användas, men det finns även framtagna kommunikationsplaner.

Vår ambition är att det framtagna profilmaterialet ska vägleda dig i att utföra relevanta och effektiva kommunikationsinsatser för att öka kännedomen och kunskapen om energi- och klimatrådgivningen i Värmland. 

På denna sida hittar du bland annat;

  • Kommunikationsplaner
  • Förslag på hur sociala medier kan användas
  • Tips på kommunikationsaktiviteter
  • Förslag på mässmaterial
  • Formulerade budskap
  • Speciellt framtagna bilder och ikoner

Här hittar du även material kring Energimyndighetens satsning Solelportalen.

Vid eventuella frågor om innehåll kontakta

Bild på Eva Lingwall

Eva Lingwall

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

Projekt Energikontor Värmland

054-701 10 96

eva.lingwall@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 2 oktober, 2018