Aktuella stöd och bidrag

Energimyndigheten erbjuder tre olika former av stöd till företag. Energikontor Värmland hjälper till att guida och ge råd till företag i processen att söka stöd och genomföra en energikartläggning.

Tillsammans med Länsstyrelsen bjuder Region Värmland också in till företagsträffar med information om stöden. Träffarna hålls på plats hos företag som arbetat med energieffektivisering. Se länken under relaterad information för aktuella träffar.

Stöd till energikartläggning

Energimyndigheten erbjuder ett ekonomiskt stöd till små- och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Med hjälp av den kan ditt företag arbeta mer effektivt med att minska energianvändningen vilket ger lägre kostnader och bättre klimat. Företag med minst 300 MWh i energianvändning kan söka. Energikontor Värmland kan hjälpa ditt företag att komma igång med energieffektiviseringarna genom att:

* hitta energikonsulter som gör energikartläggningar.

* visa hur ansökningen görs och vid behov hjälpa till att fylla i ansökan.

* vara till stöd när kartläggningen är klar.

Stöd till studier inför energieffektiva investeringar

Efter energikartläggningen kan det visa sig att det upptäcks åtgärder som behöver utredas lite mer. Det kan vara befintliga tekniker eller processer i verksamheten som sparar energi. Nu kan små och medelstora företag söka ett bidrag för att göra olika typer av studier inför en framtida investering för en lägre energianvändning i företaget.

Nätverk för energieffektivisering

Öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och utbyt erfarenheter med andra företag. Ta nästa steg i energiarbetet och lär tillsammans med andra företag. Nu erbjuds företag med större årlig energianvändning än 1 GWh att ingå i företagsnätverk för att sänka energianvändningen ytterligare.

Läs mer om de olika stöden på Energimyndighetens webbplats. 


De regionala energikontoren i Sverige har till uppgift att erbjuda stöd för att kunna hjälpa och stötta små och medelstora företag i sin region inför, under och efter det att företaget ansöker om energikartläggningsstöd.

Kontakt

Bild på Eva Lingwall

Eva Lingwall

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

Projekt Energikontor Värmland

054-701 10 96

eva.lingwall@regionvarmland.se

Bild på Mikael Laakso

Mikael Laakso

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

Projekt Energikontor Värmland

054-701 10 48

mikael.laakso@regionvarmland.se

Med stöd av 

eu-energimyndigheten 

 

Sidan uppdaterades den 27 februari, 2017