Energi- och klimatrådgivning i kommunerna

Till kommunens energi- och klimatrådgivare kan företag, föreningar, organisationer och privatpersoner vända sig. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk. Rådgivningen finansieras dels av Energimyndigheten, dels av kommunen. Region Värmland har ett nära samarbete med rådgivarna.

Företag och organisationer

Energi- och klimatrådgivaren ger råd om hur verksamheten kan sänka driftskostnaderna för energi och minska sin energianvändning. Energi- och klimatrådgivaren har kunskaper om olika uppvärmningssystem, energieffektiv utrustning, hur lokaler och transporter kan bli mer energieffektiva, vilka ekonomiska stöd som finns att söka och om marknaden med energiföretag och konsulter. Rådgivning kan vara ett telefonsamtal eller en kontakt över längre tid. Rådgivaren kan besöka verksamheten och tillsammans gör ni en kort rundvandring för att se över vilka åtgärder som kan vara aktuella. Ni får en grundläggande översyn av verksamhetens potential att spara energi som ni sedan kan arbeta vidare med på egen hand eller med hjälp av konsult.

Privatpersoner

Även som privatperson kan du vända dig till rådgivaren med frågor om till exempel energianvändning i hushållet, hur du kan resa mer energisnålt eller minska energianvändningen i ditt hus. Rådgivningen sker över telefon eller som ett besök hos rådgivaren. Ibland möter du också energi- och klimatrådgivare via uppsökande aktiviteter, till exempel mässor eller ute i skolor.

Sidan uppdaterades den 16 februari, 2017