Energispartips

Faktablad om med tips om hur du kan spara energi och pengar i hushållet, information om olika uppvärmningssystem för villan med mera.

Region Värmland har tagit fram faktabladen tillsammans med de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Värmland.

Tips för att spara energi i hushållet

Solel (öppnas i nytt fönster) (pdf, 694 kB)

Hushållsel (öppnas i nytt fönster) (pdf, 458 kB)

Spara vatten (öppnas i nytt fönster) (pdf, 288 kB)

10 energiråd (öppnas i nytt fönster) (pdf, 320 kB)

Husets uppvärmning

Fönster (öppnas i nytt fönster) (pdf, 245 kB)

Isolering (öppnas i nytt fönster) (pdf, 301 kB)

Luft-luftvärmepump (öppnas i nytt fönster) (pdf, 332 kB)

Luft-vattenvärmepump (öppnas i nytt fönster) (pdf, 292 kB)

Solvärme (öppnas i nytt fönster) (pdf, 286 kB)

Vedeldning i kakelugn, kaminer och spisinsatser (öppnas i nytt fönster) (pdf, 326 kB)

Ackumulatortank (öppnas i nytt fönster) (pdf, 294 kB)

Bergvärme (öppnas i nytt fönster) (pdf, 277 kB)

Injustering av värmesystem (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1 MB)

Minska energianvändningen i bostadsrättsföreningen

Spara energi i bostadsrättsförening (öppnas i nytt fönster) (pdf, 746 kB)

Idrottsföreningar

Den svenska idrottsrörelsen är Sverige största folkrörelse med stor klimatpåverkan både från sina anläggningar och transporter. Energikontoret har i ett projekt, Uthållig idrott 2012-2014, arbetat med att stötta idrotten att minska sin energianvändning och klimatpåverkan. Från det arbetet finns goda råd och exempel samlade i en faktabladsserie.

Faktablad på Region Örebro läns webbplats

Sidan uppdaterades den 16 februari, 2017